Színész - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színész - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Színész
A szakképesítés OKJ száma: 55 212 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3711Segédszínész, statisztaSegédszínész
Színpadi statiszta
Mozgóképes statiszta


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Színész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Színész olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiailag jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik megfelelő beszéd? és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait színpadi és forgatási feltételrendszerben dramaturgiai jelentőségű szerepben alkotó módon gyakorolja a színészi ismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait és elmélyült szakmai elméleti ismereteit szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza beszéd?, mozgás? és alakító készségét, széles körű gyakorlati ismereteit különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltat meg szerepformálása során, alkalmazkodik az előadás színpadtechnikai, filmtechnikai igényeihez a színház? és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium?művészet, média?műfajok) is képes színészi feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Színész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés végzettséggel, az alábbi kompetenciák birtokában: A színpadi, bábszínpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai kondíció, koncentrációs képesség Összetett színpadi és filmes színészi feladatok sikeres megoldására alkalmas alakító készség Árnyalt színészi ábrázolásra alkalmas mozgáskoordináció, tánctudás, gesztusnyelv Színpadi előadásra alkalmas beszédtechnika, énekes képesség Színpadi, bábszínpadi és filmszínészi tevékenységhez szükséges tájékozottság, vonatkozó technikai alapismeretek
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
Előírt gyakorlat: 2 év, illetve a Gyakorlatos színész szakképesítés gyakorlati képzési ideje 50 %?ának megfelelő igazolt színpadi szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 212 01 azonosító számú, Színész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10617-12 Színészi alakítás


A Színész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (egy év) teljesítéséről szóló igazolás
A színpadi?, film? vagy bábszínészi gyakorlat során repertoáron szereplő produkcióban eljátszott több dramaturgiailag jelentős szerep igazolása
Színpadi?, film? vagy bábszínészi tevékenységgel kapcsolatos referenciák, ajánlások (igazgató, rendező, színész) bemutatása
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (egy év, illetve a gyakorlati képzési idő 50 %?ának megfelelő) teljesítéséről szóló igazolás
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu