Szenvedélybeteg gondozó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szenvedélybeteg gondozó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szenvedélybeteg gondozó
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 05
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3513Szociális gondozó, szakgon-dozóSzenvedélybeteg gondozó
Szociális gondozó, szervező
Szociális gondozó és ápoló


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Szenvedélybeteg gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szenvedélybeteg gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt ? az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával ? a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információk gyűjtésére, információforrások kezelésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra segítőkész kapcsolatteremtésre adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre konfliktusmegoldásra konszenzusok keresésére klienseit és munkatársait motiválni nyitott hozzáállásra általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre info?kommunikációs eszközök és a számítógép használatára rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Szenvedélybeteg gondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 200 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 762 05 azonosító számú, Szenvedélybeteg gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10577-12 Addiktológiai gondozási feladatok

10578-12 Addiktológiai adminisztrációs feladatok


A Szenvedélybeteg gondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
? a szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása
? egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szenvedélybeteg gondozási gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)
? a képzés során összegyűjtött, a szenvedélybeteg gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány?sablonok leadása
? egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szenvedélybeteg gondozási tevékenységről készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra szenvedélybetegek (pszichiátriai betegek) nappali ellátásában, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában, házi segítségnyújtásban) tereptanár vagy szociális / egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
? a szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása
? egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szenvedélybeteg gondozási gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)
? a képzés során összegyűjtött, a szenvedélybeteg gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány?sablonok leadása
? egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szenvedélybeteg gondozási tevékenységről készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- a kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális ellátórendszer intézményeiben tereptanár vagy szociális / egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu