Sportoktató (a sportág megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportoktató (a sportág megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (a sportág megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 31 813 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Sportok (813)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: oktatás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3722Fitnesz- és rekreációs programok irányítójaSportoktató (a végzettségében szereplő sportágban)
Aerobic oktató
Búvároktató
Fitnesz oktató
Golfoktató
Harcművészet oktató
Könnyűbúvár oktató
Úszás oktató
Vizisíoktató


Ágazati besorolás: oktatás
A szakképesítésért felelős miniszter: sportpolitkáért felelős miniszter

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód ? ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás ? népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.
A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési?oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, ? klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.
Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében.
A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések ? a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok ? alapszintű bemutatását és oktatását.
Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi, személyiség? és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél?eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által összeállított edzésterveket levezetni az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest szükség esetén szakszerű segítséget? és elsősegélyt nyújtani a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Sportoktató (a sportág megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 200-250 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 813 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika

10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai

10326-12 Sportági alapok


A Sportoktató (a sportág megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu