Segédkönyvtáros - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Segédkönyvtáros - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Segédkönyvtáros
A szakképesítés OKJ száma: 52 322 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés (322)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2711Könyvtáros, informatikus könyvtárosSegédkönyvtáros


Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Segédkönyvtáros szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésére, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig önálló működtetésére is. A segédkönyvtáros munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használók információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal való ellátásához. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmahivatása etikai alapelveivel azonosulni nyilvános könyvtári feladatokat ellátni különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni állománygyarapítási teendőket ellátni állomány?nyilvántartásokat vezetni raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni a bibliográfiai tételeket, az ETO? és egyéb szakjelzeteket értelmezni közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Segédkönyvtáros képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

33%-elmélet
67%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 420-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 322 01 azonosító számú, Segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10707-12 A könyvtári rendszer működése

10708-12 Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás

10709-12 Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás


A Segédkönyvtáros komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu