Rendőr zászlós - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendőr zászlós
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 861 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendőr zászlós - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5251
Rendőr

A rendőr zászlós szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alparancsnoki, csoportparancsnoki, közvetlen irányítói feladatokat ellátni,
 • szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátni,
 • nagy területű helyszín biztosítása esetén járőröket, járőrcsoportokat összeállítani, helyszínre irányítani,
 • elsődleges parancsnoki feladatokat ellátni, tanúkutatást, adatgyűjtést végezni, szervezni,
 • kapcsolatot tartani a rendőri ügyelettel, elöljárókkal, a helyszínbiztosításban részt vevő beosztottakkal,
 • kapcsolatot tartani a média képviselőivel, a mentésben részt vevő személyekkel,
 • eltűntként bejelentett személyek kutatási tevékenységét szervezni, irányítani,
 • ellenőrző-átengedő pontot telepíteni, működtetni, útvonalat zárni,
 • hivatalos személy elleni erőszakos cselekmények kivizsgálásában részt venni,
 • hatáskörébe utalt parancsnoki kivizsgálási feladatokat végezni,
 • adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni,
 • az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat,
 • szervezni, irányítani és ellenőrizni a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét,
 • felkészíteni a szolgálatba lépő állományt,
 • beszámoltatni a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készíteni,
 • rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedni a szervezete válságkezelő tervei alapján,
 • képzést, továbbképzést tartani,
 • statisztikai adatgyűjtést, adatszolgáltatást teljesíteni,
 • elemző-értékelő tevékenységet végezni,
 • feladatterveket készíteni,
 • szakmai idegen nyelven kommunikálni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 861 01
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
szakképesítés

A képzés feltételei

A rendőr zászlós képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés


 • Előírt gyakorlat:

  3 év rendőr szakmai gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 861 07 azonosító számú, Rendőr zászlós megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10411-12 Rendőr zászlósi feladatok

A rendőr zászlós komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés. Szakmai gyakorlaton elkészített és határidőre leadott írásos anyag.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu