Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
A szakképesítés OKJ száma: 54 861 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3655Nyomozó


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


 • a rendőr jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el,

 • tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre,

 • tájékoztatást ad és segítséget nyújt,

 • személy és objektumvédelmi feladatokat lát el,

 • jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet,

 • segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését,

 • végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során,

 • csapatszolgálati tevékenységet végez,

 • őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre,

 • a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el,

 • intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását,

 • megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • általános szolgálati feladatokat teljesíteni,
 • adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni,
 • jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztetni, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni),
 • államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni,
 • biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani,
 • elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat,
 • felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak,
 • idegen nyelven kommunikálni,
 • idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni,
 • járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni,
 • jogszerűen és szabályszerűen intézkedni,
 • közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni,
 • csapatszolgálati feladatokat teljesíteni,
 • szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni,
 • szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni,
 • tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni,
 • tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 861 01Csapatszolgálati járőrtársrészszakképesítés
51 861 02Járőrrészszakképesítés
51 861 03Őr-járőrtársrészszakképesítés
55 861 01Baleseti helyszínelőszakképesítés-ráépülés
55 861 02Bűnügyi technikusszakképesítés-ráépülés
55 861 03Fő határrendészszakképesítés-ráépülés
55 861 04Körzeti megbízottszakképesítés-ráépülés
55 861 05Kutyavezető-rendőrszakképesítés-ráépülés
55 861 06Okmányvizsgálószakképesítés-ráépülés
55 861 07Rendőr zászlósszakképesítés-ráépülés

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

az első szakképzési évfolyam szorgalmi időszakán kívül, azt követő időben 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 861 01 azonosító számú, Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok (Közrendvédelmi rendőr)

10375-12 Közlekedési rendőri feladatok (Közlekedési rendőr)

10373-12 Határrendészeti rendőr feladatok (Határrendészeti rendőr)

10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok (Bűnügyi rendőr)

10372-12 Járőri feladatok

10371-12 Csapatszolgálati feladatok

10370-12 Őr-járőrtársi feladatok

10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok


A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszerű szakképzés esetén: • Az 1,5 éves képzési időeredményes teljesítése.

 • A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

 • B kategóriás vezetői engedély megléte.

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: • A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és annak a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az adott szakmairányhoz előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


 


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu