Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
A szakképesítés OKJ száma: 54 861 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5251RendőrJogszabályban meghatározottak szerint


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

a rendőr jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el
? tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre
? tájékoztatást ad és segítséget nyújt
? személy és objektumvédelmi feladatokat lát el
? jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet
? segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését
? végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során
? csapatszolgálati tevékenységet végez
? őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre
? a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el
? intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását
? megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakoroljaA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaáltalános szolgálati feladatokat teljesíteni adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztetni, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni) államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak idegen nyelven kommunikálni idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni jogszerűen és szabályszerűen intézkedni közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni csapatszolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyam szorgalmi időszakán kívül, azt követő időben 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1800-2500 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 861 01 azonosító számú, Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok

10370-12 Őr-járőrtársi feladatok

10371-12 Csapatszolgálati feladatok

10372-12 Járőri feladatok

10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok (Bűnügyi rendőr)

10373-12 Határrendészeti rendőr feladatok (Határrendészeti rendőr)

10375-12 Közlekedési rendőri feladatok (Közlekedési rendőr)

10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok (Közrendvédelmi rendőr)


A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszerű szakképzés esetén
A második szakképző évfolyam eredményes elvégzése.
A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.
?B? kategóriás vezetői engedély megléte.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és annak a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban az adott szakmairányhoz előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu