Rendészeti ügyintéző - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendészeti ügyintéző - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rendészeti ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 861 11
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr
Testőr
Fegyveres biztonsági őr
Felvezető
Őrparancsnok
Őrségparancsnok


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Rendészeti ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Rendészeti ügyintéző a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti ügyintéző szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaőrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben, ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként szállítmánykísérési feladatokat végezni biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról helyszínbiztosítást végezni elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban szolgálatot felvenni, és átadni együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal konfliktus- és stressz kezelést végezni természetes személyek életét és testi épségét védeni a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni a megbízási szerződést megkötni biztosítási tervet készíteni a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni a menekítést végrehajtani a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt, a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni ?a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni a saját dokumentációt elkészíteni fegyveresen szolgálatot ellátni őrzés-védelmi feladatot ellátni járőrtevékenységet végezni személyeket őrizni, kísérni be- és kiléptetést végrehajtani jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani biztonságtechnikai rendszert kezelni biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni igazoltatni elfogni visszatartást végrehajtani személyt hatóság elé állítani kényszerítő eszközöket használni lőfegyvert használni hatósági intézkedést folytatni védeni a közterület rendjét és tisztaságát alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegély ellátásban kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani, a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni személy- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni nyomozási, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni bűnmegelőzési felkészítőt tartani kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használni hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat polgárőri feladatokat ellátni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Rendészeti ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. mellékletében a Közszolgálati szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1700-2000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 861 11 azonosító számú, Rendészeti ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás

11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok

11551-16 Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számára

11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció

11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika

11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv

11658-16 Rendészeti szakmai informatika


A Rendészeti ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu