Rendészeti ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendészeti ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 861 11
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendészeti ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5256
Közterület-felügyelő

A rendészeti ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Rendészeti ügyintéző a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti ügyintéző szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,
 • ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
 • szállítmánykísérési feladatokat végezni
 • biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
 • parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni
 • intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
 • elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
 • eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
 • kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
 • alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
 • személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint
 • a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint
 • tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
 • helyszínbiztosítást végezni
 • elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni
 • elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban
 • szolgálatot felvenni, és átadni
 • együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
 • konfliktus- és stressz kezelést végezni
 • természetes személyek életét és testi épségét védeni
 • a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani
 • a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni
 • a megbízási szerződést megkötni
 • biztosítási tervet készíteni
 • a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni
 • a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani
 • a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni
 • operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni
 • a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani
 • az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni
 • az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani
 • a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni
 • a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni
 • a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni
 • a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani
 • a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani
 • támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni
 • a menekítést végrehajtani
 • a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani
 • a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt,
 • a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni
 • a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni
 • a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni
 • a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni
 • a saját dokumentációt elkészíteni
 • fegyveresen szolgálatot ellátni
 • őrzés-védelmi feladatot ellátni
 • járőrtevékenységet végezni
 • személyeket őrizni, kísérni
 • be- és kiléptetést végrehajtani
 • jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani
 • biztonságtechnikai rendszert kezelni
 • biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni
 • szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni
 • igazoltatni
 • elfogni
 • visszatartást végrehajtani
 • személyt hatóság elé állítani
 • kényszerítő eszközöket használni
 • lőfegyvert használni
 • hatósági intézkedést folytatni
 • védeni a közterület rendjét és tisztaságát
 • alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat
 • ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát
 • segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait
 • közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein
 • részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében
 • ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását
 • közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában
 • ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel
 • jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében
 • részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani
 • részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében
 • közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
 • részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében
 • közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni
 • segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegély ellátásban
 • kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket
 • közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
 • jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni
 • a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni
 • a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani,
 • a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni
 • erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni
 • adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni
 • személy- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni
 • nyomozási, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni
 • bűnmegelőzési felkészítőt tartani
 • kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal
 • munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használni
 • hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni
 • adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni
 • elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat
 • polgárőri feladatokat ellátni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 345 01
szakképesítés
34 861 01
szakképesítés
54 861 01
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
szakképesítés

A képzés feltételei

A rendészeti ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Közszolgálati szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1700 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 861 11 azonosító számú, Rendészeti ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11658-16 Rendészeti szakmai informatika
 • 11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv
 • 11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika
 • 11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
 • 11551-16 Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számára
 • 11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
 • 11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás

A rendészeti ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu