Rendészeti őr - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendészeti őr - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rendészeti őr
A szakképesítés OKJ száma: 34 861 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr
Testőr


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Rendészeti őr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Rendészeti őr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti őr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaőrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként szállítmánykísérési feladatokat végezni biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról helyszínbiztosítást végezni elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban szolgálatot felvenni, és átadni együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal konfliktus- és stressz-kezelést végezni természetes személyek életét és testi épségét védeni a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni a megbízási szerződést megkötni biztosítási tervet készíteni a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni a menekítést végrehajtani a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni a saját dokumentációt elkészíteni őrzés-védelmi feladatot ellátni járőrtevékenységet végezni személyeket őrizni, kísérni be- és kiléptetést végrehajtani jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani biztonságtechnikai rendszert kezelni biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Rendészeti őr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 9. évfolyamot követően 140 óra, 10. évfolyamot követően 140 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali

Az 34 861 01 azonosító számú, Rendészeti őr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok

11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás

11660-16 Magánbiztosnág rendészeti őr számára

11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika

11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv

11658-16 Rendészeti szakmai informatika

10069-12 Irodai asszisztensi feladatok

11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció

10073-12 Titkári ügyintézés


A Rendészeti őr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakközépiskola utolsó évfolyamának eredményes befejezése. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu