Relé jelnyelvi tolmács - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Relé jelnyelvi tolmács - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Relé jelnyelvi tolmács
A szakképesítés OKJ száma: 51 223 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Anyanyelvi képzés (223)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3514Jelnyelvi tolmácsRelé jelnyelvi tolmács


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Relé jelnyelvi tolmács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A relé jelnyelvi tolmács feladata relé tolmácsolás biztosítása siket személy és halló jelnyelvi tolmács között. Konszekutív tolmácsolási technikával biztosítja az információ zavartalan cseréjét magyar jelnyelvről, alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező jelnyelvhasználó személy számára. Munkája során konszekutív módon biztosítja az alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező jelnyelvhasználó megnyilatkozásának magyar jelnyelvi tolmácsolását.
A relé jelnyelvi tolmács feladata relé tolmácsolás biztosítása magyar jelnyelvet és nemzetközi jelet használó hallássérült személy(ek) között, illetve nemzetközi jelet használó hallássérült személy(ek) és jelnyelvi tolmács között.
Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját.
A relé tolmácsolás magába foglalhatja írásos szövegek jelnyelvi adaptálását alacsony kompetenciájú hallássérült személyek számára, illetve jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának elkészítését.
Munkája során betartja a szakmai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékenységét az előírások szerint dokumentálja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz igénybe vevők nyelvi kompetenciáját figyelembe venni, és a szükséges kommunikációs csatornát használni megfelelő tolmácsolási technikák és módszerek alkalmazására az igénybevevők elvárásai szerint. irodalmi művek jelnyelvi adaptációjának létrehozására tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó nyelvi környezetben, a magyar jelnyelvi tolmács megnyilatkozásának közvetítésére az alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező hallássérült személy számára, megfelelő jelnyelvi kód használatával tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, a magyar jelnyelvi tolmács számára közvetíteni magyar jelnyelven az alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező hallássérült személy megnyilatkozását személyi tolmácsolás biztosítására életviteli ügyintézés során, hallássérült személyek részére

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Relé jelnyelvi tolmács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: anyanyelvi szintű jelnyelvi tudás
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 800-960 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 223 01 azonosító számú, Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10549-12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai

11442-12 A relé jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai

11443-12 A relé jelnyelvi tolmácsolás módszertana

11444-12 Relé jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban


A Relé jelnyelvi tolmács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Záródolgozatként maximum 5 oldalas esettanulmány elkészítése, melynek kiegészítő melléklete egy illusztrált tolmácsolási helyzetet tartalmazó vizuális anyag, a vizsgát megelőzően 60 nappal.
640 gyakorlati óra, melynek 85%?a (544 óra) a képzőintézmény gyakorló termében, 15%?a (96 óra) igazolt terepgyakorlaton történik. A 96 óra terepgyakorlat 70%?át (67 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 30%?át (29 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás keretében kell letölteni. A terepgyakorlat igazolásának módja: gyakorlatvezető értékelése, házi dolgozat, illetve a gyakorlati naplóban történő rögzítés, melyeket a tárgy oktatója fogad el.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu