Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő
A szakképesítés OKJ száma: 54 762 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítő


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz. Fő tevékenysége a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
 • a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
 • érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának kiegyensúlyozottságának fenntartására,
 • segítőkészen kapcsolatot teremteni,
 • adekvát kommunikációt, non-direktív segítő beszélgetést folytatni,
 • nyitott hozzáállást tanúsítani,
 • konfliktusokat megoldani, konszenzusokat keresni,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémákat felismerni, a problémákat elemezni, feltárni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
 • a feladat-megoldási folyamatot módszeresen megtervezni, elvégezni,
 • info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
 • fejlesztő foglalkozásokban aktívan részt venni,
 • alapvető jogszabályokat értelmezni.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 762 06Szociális, gyermek? és ifjúságvédelmi ügyintézőszakképesítés-ráépülés
54 761 02Kisgyermekgondozó, -nevelőszakképesítés
54 761 01Gyermekotthoni asszisztensszakképesítés
55 762 03Mentálhigiénés asszisztensszakképesítés-ráépülés
34 762 01Szociális gondozó és ápolószakképesítés
55 762 01Foglalkozás-szervezőszakképesítés-ráépülés
54 762 02Szociális asszisztensszakképesítés
54 762 03Szociális szakgondozószakképesítés

A Rehabilitációs nevelő, segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 762 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10561-16 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai

10560-16 Rehabilitációs feladatok

10558-16 Önálló szociális segítő feladatok

11733-16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei


A Rehabilitációs nevelő, segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú leadása; Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló bemutatása (leadása); A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása; Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása, melyben az alábbi területekre térjen ki: - PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység; - a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.


120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás. Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár, vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu