Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő
A szakképesítés OKJ száma: 54 762 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítőCsaládgondozó asszisztens
Munkaterápiás asszisztens
Lakhatási segítő


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz.
Fő tevékenysége a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra. Munkája során részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a minőségbiztosítási rendszer kialakításában. A szociálisan hátrányos embert, az idős személyt, és a fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevékenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedését, integrációját. Amennyiben szükséges, a segítségre szoruló személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében, segíti munkatevékenységét, fejlesztő foglalkozásokat, sport és szabadidős tevékenységeket szervez számára. Személyi segítséget nyújt egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez, valamint részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában. Támogatja a fogyatékossággal élő személyt nemi identitásának, szexualitásának adekvát megélésében, párkapcsolatában.
Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a segítségre szoruló személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárása, kezelése és mindezek dokumentációja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni, a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani, érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának kiegyensúlyozottságának fenntartására, segítőkészen kapcsolatot teremteni, adekvát kommunikációt, non?direktív segítő beszélgetést folytatni, nyitott hozzáállást tanúsítani, konfliktusokat megoldani, konszenzusokat keresni, klienseit és munkatársait motiválni, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémákat felismerni, a problémákat elemezni, feltárni, a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni, a feladat?megoldási folyamatot módszeresen megtervezni, elvégezni, info?kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni, rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni, különböző rendezvényeket, akciókat szervezni, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeit használni, fejlesztő foglalkozásokban aktívan részt venni, alapvető jogszabályokat értelmezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Rehabilitációs nevelő, segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 762 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

11733-16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

10558-16 Önálló szociális segítő feladatok

10560-16 Rehabilitációs feladatok

10561-16 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Rehabilitációs nevelő, segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
?Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
??Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú? leadása;
??Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló bemutatása (leadása)?
??A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány?sablonok leadása?
??Egy nappali, illetve bentlakásos intézményben fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása, melyben az alábbi területekre térjen ki:
?PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
?a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.?
?120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
?Minimum 400 óra (20%?a gyakorló teremben, 80%?a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár, vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu