Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 14
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
Ideg-elme szakápoló
Pszichiátriai ápoló és gondozó
Pszichiátriai szakápoló
Gyermekápoló


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató speciális ápolási feladatokat ellátó munkatárs, aki képes a mentális zavarokkal küzdő betegek szakszerű ellátására, kompetencia szintű állapotfelmérésre, betegvizsgálatra és megfigyelésre, valamint a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának tervezésére és kivitelezésére.
A pszichiátriai szakápoló a megfelelő kommunikációs technikákat, probléma megoldási módszereket munkája közben a mindenkori helyzetnek megfelelően alkalmazni tudja. Aktívan részt vesz a komplex rehabilitációban annak tervezésében, amely a beteg/kliens intézeti felvételétől hazabocsátásáig tart. Alkalmazza és kivitelezi a korszerű szocioterápiás módszereket. Edukációt végez a mindenkori állapotjavulás elérése érdekében.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmafelismerni a deviáns viselkedésmódokat segíteni a pszichiátriai betegek alapvető és magasabb rendű szükségleteinek kielégítését az életkori sajátosságoknak megfelelően pszichiátriai szakápolást végezni az életkori sajátosságoknak megfelelően közreműködni a pszichológiai tesztek felvételében előkészíteni a beteget és közreműködni a pszichiátriai diagnosztikai és terápiás eljárásokban szükség esetén korlátozó intézkedéseket alkalmazni mentálhigiénés tevékenységet végezni egészséges életmódra nevelést folytatni az életkori sajátosságok figyelembevételével szokásokat kialakítani , készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszteni megtervezni és kivitelezni a pszichiátriai beteg ápolását aktuális szükségleteinek megfelelően, a szakmai szabályokhoz, etikai és jogi normákhoz igazodva folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát, megfigyelési eredményeit dokumentálni és jelezni a kezelő orvosnak tevékenységét csapat munkában végezni, a csapat tagjaként kompetenciaszintjének megfelelően részt venni a komplex rehabilitációs folyamatban az elrendelt gyógyszeres terápiát végrehajtani, a gyógyszerek bevételét ellenőrizni és dokumentálni felismerni a pszichiátriai gyógyszerek hatásait, mellékhatásait felismerni a krízis? és veszélyeztető magatartást/állapotot és megtenni a szükséges intézkedéseket a beteg mindenkori pszichés állapotához igazodva használni a kommunikáció elemeit, elősegítve ezzel a gyógyulás folyamatát pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő és pszichoedukációs tevékenységet végezni felismerni a konfliktushelyzeteket és elkezdeni azok feloldását részt venni a prevencióban, egészségnevelésben, önkárosító magatartásformák megelőzésében a foglalkoztatás?terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítani és gyakoroltatni, ezáltal szokásokat kialakítani, készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszteni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)
Előírt gyakorlat: legalább 2 év fekvőbeteg osztályon ápolói munkaterületen eltöltött idő, melyből egy munkahelyen min. 1 év pszichiátriai osztályon történt
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1200-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 14 azonosító számú, Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11215-12 Pszichiátriai szakápolás

11216-12 Interakció a pszichiátriai ellátásban

11217-12 Gyógyfoglalkoztatás

11905-16 Gyermek- és ifjúságpszichiátria


A Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése értékelhető záródolgozat
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu