Perioperatív asszisztens - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Perioperatív asszisztens - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Perioperatív asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 720 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3321Általános egészségügyi asszisztens


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Perioperatív asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A perioperatív asszisztens szakértelmével hozzájárul a műtői környezetben végzett műtéti, és egyéb invazív beavatkozások kivitelezésében. Kompetencia szintjének megfelelően szorosan együttműködik a beavatkozást végző személyekkel, műtői személyzettel, aneszteziológussal, műtői beavatkozásokat támogató technikai személyzettel függő és független tevékenységek kivitelezésében. Együttműködik a páciens állapotfelmérésében, kezelési terv elkészítésében, a beavatkozás alatti megfigyelésben, monitorizálásban, az értékelésben. Ismereteivel támogatja egy vagy több operatív ellátás területét, technikai eszközök használatát. A perioperatív asszisztens asszisztensi szolgáltatást nyújt az ellátás preoperatív, operatív és posztoperatív időszakában. A perioperatív asszisztens óvja, és védi az ellátásra kerülő páciensi jogait, érdekeit. Szorosan együttműködik és támogatja a betegeket, azok hozzátartozóit. Szerves résztvevője az egynapos sebészeti beavatkozásra kerülő betegek menedzselésében, kompetencia szintjének megfelelően. Képesek önállóan, a páciens kritikus állapot romlása esetén segítségkérésre, majd az ALS vagy BLS algoritmusának megfelelő önálló tevékenységek elkezdésére.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • csapatmunkában dolgozni
 • a betegjogokat a gyakorlatban alkalmazni
 • használni a perioperatív ellátásban alkalmazott orvosi és ápolási informatikai eszközöket (rendszeresített számítógépes betegdokumentációt)
 • dokumentálni a beteg adatait és a vizsgálati eredményeit
 • kommunikálni a beteggel, hozzátartozóval és a munkatársakkal
 • segédkezni a beteg fizikális vizsgálatában
 • előkészíteni a beteget a szükséges diagnosztikai vizsgálatokhoz
 • elvégezni a kompetenciájának megfelelő diagnosztikai vizsgálatokat
 • megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet
 • betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait
 • sterilizálásra szánt eszközöket, műszereket fertőtleníteni, csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni
 • részt venni a perioperatív ellátásban használt eszközök, anyagok előkészítésében, alkalmazásában
 • segédkezni a betegek fogadásában és átadásában a különböző munkaterületeken
 • segédkezni a szakszerű fektetésben
 • segédkezni a nem invazív és az invazív beavatkozások előkészítésében
 • megfigyelni, értékelni és dokumentálni a beteg állapotát
 • felismerni az életveszélyes állapotokat
 • közreműködni az életveszélyes állapotok elhárításában
 • közreműködni a fájdalomcsillapításra alkalmazható eszközök/kényelmi eszközök előkészítésében
 • segédkezni az áthelyezésre és/vagy elbocsájtásra kerülő betegek dokumentációjának elkészítésében
 • használni az alkalmazott minőségirányítási rendszer útmutatásait, követelményeit
 • részt venni a páciens pszichés előkészítésében
 • előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozáshoz
 • gondoskodni a vizsgálati és szövettani anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról
 • alkalmazni a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartásával az eszközöket, műszereket és berendezéseket
 • értelmezni a beavatkozások szakmai tartalmát
 • azonosítani és azonosítást követően cselekedni potenciálisan veszélyes anyagokkal történő beavatkozások tekintetében
 • felismerni a komplikációkat a beavatkozáshoz használt gyógyszerek alkalmazása kapcsán, beleértve a kontraszt anyagokat is


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 725 09Radiográfiai asszisztensszakképesítés
54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensszakképesítés
54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés
54 725 03Fizioterápiás asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusszakképesítés
54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolószakképesítés
54 723 02Gyakorló ápolószakképesítés
54 723 01Gyakorló mentőápolószakképesítés
54 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés
54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
55 725 17Intervenciós szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 15Műtéti szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
54 726 03Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés
54 726 04Gyógymasszőrszakképesítés
55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés
55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés
55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés
55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 21Szövettani szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 726 02Sportmasszőrszakképesítés
55 723 17Mentésirányítószakképesítés-ráépülés

A Perioperatív asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1080 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 720 04 azonosító számú, Perioperatív asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12067-16 Intervenció és endoszkópia

11895-16 Perioperatív ellátás

11112-16 Fertőtlenítés-sterilizálás

11221-16 Alapápolás

11222-16 Klinikumi ismeretek

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)


A Perioperatív asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu