Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
A szakképesítés OKJ száma: 54 343 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás (343)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: közgazdaságtan

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3612Pénzintézeti ügyintézőBanki és pénzforgalmi ügyintéző
Áruhitel ügyintéző
Pénzfeldolgozó
Átutalási ügyintéző
Banki hitelezőasszisztens
Banki hitelügyintéző
Banki lízing ügyintéző
Banki ügyintéző
Banki-, befektetési termékértékesítő
Bankkártya referens
Bankreferens
Bankszámla-ügyintéző
Befektetéskezelési referens
Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
Építési hitel ügyintéző
Értékpapír kezelő ügyintéző
Értéktárkezelő (banki)
Értéktáros (banki)
Folyószámla ügyintéző
Hitelértékesítő
Hitelezési előadó
Hitelezési ügyintéző
Hitelreferens
Hitelügyintéző
Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
Kisvállalkozói hitelügyintéző
Lakáshitel ügyintéző
Lakossági folyószámla ügyintéző
Lakossági hitelkockázat-kezelő
Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)
Letéti-számla ügyintéző
Letétkezelő (banki)
Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
Pénzintézeti értékesítési asszisztens
Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
Pénzintézeti értéktáros
Pénzintézeti lakossági üzletkötő
Pénzintézeti panaszkezelő
Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
Pénzintézeti ügyfélreferens
Számlavezető ügyintéző
Takarékforgalmi ügyintéző


Ágazati besorolás: közgazdaságtan
A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaBanki és befektetési termékértékesítőként banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt aktív bankműveleteket végezni, aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni hitelszámlát nyitni és kezelni hitelmonitoring tevékenységet ellátni passzív bankműveleteket végezni lekötési megbízást fogadni folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni pénzforgalmat bonyolítani alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni Független biztosításközvetítőként biztosítást közvetíteni tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet versengő biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban képviselni az ügyfelet jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni pénzügyi tervezésben közreműködni informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni Függő biztosításközvetítőként egy biztosító termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíteni (ügynök esetében), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetíteni (többes ügynök esetében),- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban képviselni a biztosítót (ügynök esetében) vagy az aktuális biztosítót (többes ügynök esetében) elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni marketingtevékenységben közreműködni,termékfejlesztéshez hozzájárulni pénzügyi tervezésben közreműködni informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni Valutapénztárosként valutaváltást végezni ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Egyéb sajátos munkarend
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 343 01 azonosító számú, Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok

10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése

10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése

10141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése

10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása

10144-16 Független biztosításközvetítői működés

10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása

10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló
bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu