Pénztárkezelő és valutapénztáros - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pénztárkezelő és valutapénztáros - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénztárkezelő és valutapénztáros
A szakképesítés OKJ száma: 51 343 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás (343)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
4211Banki pénztárosBanki pénztáros
Főpénztáros (banki)
Valutapénztáros
Valutaváltó


Ágazati besorolás: közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

A Pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni, árfolyamot, jutalékot alkalmazni, az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni, a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani, az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani, a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani, ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén bejelentést tenni, a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni, a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni, a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni, a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani, a hamisgyanús forintot, valutát felismerni, a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani, a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni, a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni, a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni, értéktári teendőket elvégezni, a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni, pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni, a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni, papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni, munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni, munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 30 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 343 03 azonosító számú, Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása


A Pénztárkezelő és valutapénztáros komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu