Pedagógiai- és családsegítő munkatárs - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pedagógiai- és családsegítő munkatárs - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Pedagógiai- és családsegít? munkatárs

Itt indítanak Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzést:

Focus Oktatási Kft.

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
A szakképesítés OKJ száma: 54 140 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: oktatás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3410Oktatási asszisztensSzaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában


Ágazati besorolás: oktatás
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pedagógiai ? és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információk gyűjtésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára adekvát kommunikációra konfliktusmegoldásra általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére módszeres munkavégzésre tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére differenciált bánásmód alkalmazására a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére rendezvények, programok szervezésére ügyeleti feladatok ellátására pontos, következetes munkára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: szakgimnázium esetében: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 140 02 azonosító számú, Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11676-16 Családpedagógiai alapismeretek

11687-16 Program és szabadiő szervezés

11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra

11688-16 Gondozás és egészségnevelés

11498-16 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

a. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
b. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi
modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló dokumentum.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése/bemutatása. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, családi napköziben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő intézményekben.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu