Parképítő és fenntartó technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Parképítő és fenntartó technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Parképítő és fenntartó technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 581 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Építészet és várostervezés (581)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
6115Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelőDíszfaiskolai kertész
Dísznövénykertész és parképítő
Faiskolai kertész
Faiskolai lerakatvezető
Faiskolai munkás
Kertépítő és -fenntartó
Kertépítő kertész
Kertépítő munkás
Kertgondnok
Park- és kertépítő, -gondozó
Parkápoló
Parképítő
Parkfenntartó
Parkkarbantartó
Parkkezelő
Parkosító
Parkrendező
Sziklakertépítő


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők
fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett
segédtervezői feladatokat láthat el.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni, - középszintű vezetői feladatokat ellátni, - árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni, - ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát, - előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni, - felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, - növényápolást végezni, végeztetni, - eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, - munkavédelmi előírásokat betartani, - előírások szerint dolgozni, dolgoztatni, - dokumentációt használni, készíteni, készíttetni, - irányítási, szervezési feladatokat ellátni, - szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni, - építés-előkészítő műszaki munkákat végezni, - alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni, - alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, - felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani, - kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani, - növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni, - parkfenntartási, gondozási munkát végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Parképítő és fenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: érettségi végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 581 02 azonosító számú, Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok

10961-16 Kertészeti alapismeretek

10962-16 Kertészeti munkavállalói ismeretek

11069-16 Kertfenntartás

11070-16 Növényismeret

11072-16 Parképítés

11073-16 Kerttervezési alapismeretek


A Parképítő és fenntartó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
A vizsgára bocsátás feltétele a tartalmilag és formailag megfelelő technikusi dolgozat határidőre történő leadása.
A határidő az utolsó tanítási nap. A technikusi dolgozatot a szaktanár javítja. Megfelelő a technikusi dolgozat, ha
a javító szaktanár azt minimum elégségesre (2) értékelte. (Bővebben az 5.4. pontban.)
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu