Nyomdaipari technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nyomdaipari technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 213 07
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Nyomdaipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7231Nyomdai előkészítőNyomdai lemezkészítő
Kisofszetgép kezelő
Nyomdai kézi filmnyomó


Ágazati besorolás: Nyomdaipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Nyomdaipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nyomdaipari technikus elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa ? a munkatáska utasításainak megfelelően ? és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.
A nyomdaipari technikus feladata a nyomtatáshoz alkalmazott összes alap és segédanyag használatára, alkalmazhatóságuk és minőségük megítélésére segédeszközök használatával.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot; eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és minőségű nyomat előállítására; felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő teljesítésére; előkészíteni a munkafolyamatot; kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról; kiválasztani a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagokat és azokat a megfelelő állapotba hozni; felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit; megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok alkalmasak-e és elégségesek-e az előírt minőségű nyomat előállításához; a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni; beállítani a papíradagolót és a papírpályát; beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt; folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot; elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat beleértve a kopó alkatrészek cseréjét; kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket; betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat; alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által meghatározott elvárásokhoz; megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra; szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit; műszaki probléma, nyomógép meghibásodás esetén feltárni, lokalizálni és meghatározni a hibaforrást és igény szerint szóban és/vagy írásban tömören és szakszerűen továbbítani azt a szakszerviznek; interneten vagy telefonon is megfelelő szakmaisággal kommunikálni az általa használt berendezések karbantartását, távfelügyeletét ellátókkal; Munkavégzését digitálisan is dokumentálni és a munkatáskákat vezetni; betartani a tűz-, a munka-, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Nyomdaipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 213 07 azonosító számú, Nyomdaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10238-12 Munkajog, munkabiztonság

11586-16 Gyártáselőkészítés

10243-16 Nyomdaipari anyagismeret

10245-16 Nyomtatási technológiák

10242-16 Color-menedzsment

10244-16 Nyomdaipari gépészeti ismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Nyomdaipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu