Nyomdaipari szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nyomdaipari szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 213 07
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Nyomdaipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7232Nyomdász, nyomdaipari gépmesterNyomó
Nyomdai gépmester
Rotációsgép-kezelő, nyomdai
Nyomdaipari munkás


Ágazati besorolás: Nyomdaipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Nyomdaipari szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Átlátja a nyomda személyi adottságait, technikai felszereltségét, termelési kapacitását. Ismeri a különböző nyomdai technológiákat és az anyagszükségletét. A munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat betartja és betartatja. Tevékenysége során alkalmazza a vállalkozói és a munkajogi ismereteket. Kapcsolatot tart a megrendelők, a cég menedzsmentje és az alvállalkozók között. Vezetői, irányítói tevékenysége során megtervezi a különböző technológiák integrációját. Feladata a termék minőségének és gazdaságosságának tervezése és gyártás közbeni ellenőrzése. Ellátja munkaterületén a bonyolultabb gyakorlati feladatokat. Kezeli az összetett és meghatározó műveleteket végző gépeket, berendezéseket. Karbantartja, karbantartja és felügyeli a gépek, berendezések műszaki állapotát. Megtervezi a munkarendet

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • értelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot,
 • eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és minőségű nyomat előállítására,
 • felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő teljesítésére,
 • számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezelni,
 • szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni,
 • vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat, 3D grafikákat, 3D csomagolásokat készíteni,
 • a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján,
 • nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával,
 • a szöveg- és tördelési korrektúrában hibákat javítani,
 • az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni,
 • a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni vagy készíttetni,
 • kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról,
 • felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit,
 • megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok,
 • a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni,
 • beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt,
 • folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot,
 • elvégezni vagy elvégeztetni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat - beleértve a kopó alkatrészek cseréjét,
 • kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket,
 • megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra,
 • szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit,
 • alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit,
 • üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat,
 • beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket,
 • laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni,
 • betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat,
 • alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által meghatározott elvárásokhoz,
 • műszaki probléma, gépmeghibásodás esetén feltárni, meghatározni a hibaforrást és azt a szakszerviznek továbbítani.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 213 06Kiadványszerkesztő technikusszakképesítés
54 213 07Nyomdaipari technikusszakképesítés
34 543 06Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozószakképesítés

A Nyomdaipari szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

egy élő idegen nyelvből középfokú nyelvtudás (KER B2 szintű nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi vizsga)


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

54 213 07 Nyomdaipari technikus vagy 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus szakképesítés


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 213 07 azonosító számú, Nyomdaipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11383-16 Termelésszervezés és -irányítás

10241-16 Nyomtatványfeldolgozás

11380-16 Tördelés, nyomóforma-készítés

11379-16 Szöveg- és képfeldolgozás

11378-16 Jogi és vállalkozási ismeretek


A Nyomdaipari szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu