Nyomdaipari szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nyomdaipari szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 213 07
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Nyomdaipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3161Munka- és termelésszervezőMunka és termelés szervező


Ágazati besorolás: Nyomdaipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Nyomdaipari szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Átlátja a nyomda személyi adottságait, technikai felszereltségét, termelési kapacitását
? Ismeri a különböző nyomdai technológiákat és az anyagszükségletét
? A munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat betartja és betartatja
? Tevékenysége során alkalmazza a vállalkozói és a munkajogi ismereteket
? Kapcsolatot tart a megrendelők, a cég menedzsmentje és az alvállalkozók között
? Vezetői, irányítói tevékenysége során megtervezi a különböző technológiák integrációját
? Feladata a termék minőségének és gazdaságosságának tervezése és gyártás közbeni ellenőrzése
? Ellátja munkaterületén a bonyolultabb gyakorlati feladatokat
? Kezeli az összetett és meghatározó műveleteket végző gépeket, berendezéseket
? Karbantartja, karbantartatja és felügyeli a gépek, berendezések műszaki állapotát
? Megtervezi a munkarendetA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot; eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és minőségű nyomat előállítására; felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő teljesítésére; számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezelni; szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni; vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat, 3D grafikákat, 3D csomagolásokat készíteni; a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján; nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával; a szöveg- és tördelési korrektúrában hibákat javítani; az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni; a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni vagy készíttetni; kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot elvégezni vagy elvégeztetni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat beleértve a kopó alkatrészek cseréjét kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által meghatározott elvárásokhoz műszaki probléma, gépmeghibásodás esetén feltárni, meghatározni a hibaforrást és azt a szakszerviznek továbbítani

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Nyomdaipari szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: egy élő idegen nyelvből középfokú nyelvtudás (KER B2 szintű nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi vizsga)
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 213 07 Nyomdaipari technikus vagy 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus szakképesítés
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 213 07 azonosító számú, Nyomdaipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11378-16 Jogi és vállalkozási ismeretek

11379-16 Szöveg- és képfeldolgozás

11380-16 Tördelés, nyomóforma-készítés

10241-16 Nyomtatványfeldolgozás

11383-16 Termelésszervezés és -irányítás


A Nyomdaipari szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu