Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3139Egyéb, máshova nem sorolható technikusMegújulóenergia-gazdálkodási technikus
Építőanyag-ipari technikus


Ágazati besorolás: Környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért felelős miniszter

A Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással, mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
  • az üzemekben ellenőrizni a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíz megtisztítását biztosító berendezéseket, a veszélyes hulladékok megsemmisítését és a sugárvédelmet,
  • feltárni a technológia szennyező forrásait,
  • mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat,
  • rögzíteni és értékelni a mérési eredményeket,
  • kezelni a hulladékokat, intézkedni a tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról,
  • minőségellenőrzési területen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat ellátni,
  • közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
  • kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
  • üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
  • szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 850 01Környezetvédelmi technikusszakképesítés

A Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség:

54 850 01 Környezetvédelmi technikus


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év
Maximális óraszáma: 240 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 850 03 azonosító számú, Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10873-12 Nukleáris környezetvédelem


A Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu