Nonprofit menedzser - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nonprofit menedzser - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nonprofit menedzser
A szakképesítés OKJ száma: 54 345 05
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
4136Iratkezelő, irattárosIratkezelő


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Nonprofit menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nonprofit menedzser alkalmas a civil-nonprofit szervezetek működésével összefüggő ügyviteli, gazdálkodási feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, projektek lebonyolítására. A civil szervezet döntéshozó szervének dokumentumait és a szervezet működésével kapcsolatos dokumentumokat vezeti, jelentéseket készít. Az alapcél szerinti, illetve a szervezet vállalkozásával összefüggő gazdálkodási, forrásteremtési tevékenységgel összefüggő feladatokat elvégzi, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Segíti a szervezet közösségszervező, érdekképviseleti munkáját, kapcsolatot tart a civil-nonprofit szervezet partnereivel. Projektek, rendezvények, képzések tervezésében, lebonyolításában vesz részt, támogatja a szervezet marketing tevékenységét.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

közreműködni civil szervezetek alapításában, működési feltételeinek biztosításában, a munkatársak irányításában és motiválásában, kapcsolatokat ápolni a civil szervezet tagságjaival és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, képes biztosítani az információ-áramlást és véleménycserét, részt venni a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozni a szakmai kapcsolatokat, közreműködni a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében, irányításában, elemzésében és értékelésében, projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani, részt venni a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység irányításában, ellenőrzésében, együttműködni önkéntesekkel, illetve koordinálni munkájukat, forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert, szervezni a PR- és marketingfeladatokat, rendezvényeket és képzéseket tervezni és lebonyolítani, kapcsolatokat fenntartani, illetve együttműködni hazai és nemzetközi nonprofit szervezetekkel, képviselni a szervezetet, tájékoztatást nyújtani, adatot szolgáltatni, alkalmazni az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat, megszervezni és működteti a naprakész, többfunkciós nyilvántartások rendszerét, számítástechnikai eszközöket alkalmazni az ügyviteli feladatok ellátásához.Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Nonprofit menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 345 05 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10814-12 Programszervezés és nonprofit marketing

10813-12 Civil szervezetek gazdálkodása

10812-12 Projektek tervezése és projektmenedzsment

10811-12 Közösségszervezés

10810-12 Civil szervezet alapítása és vezetése


A Nonprofit menedzser komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu