Nonprofit menedzser - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nonprofit menedzser - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nonprofit menedzser
A szakképesítés OKJ száma: 54 345 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3910Egyéb ügyintézőkNonprofit ügyintéző
Civil szervezeti kapcsolattartó/referens
Menedzserasszisztens
Pályázatíró


Ágazati besorolás: közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Nonprofit menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nonprofit menedzser alkalmas a civil-nonprofit szervezetek működésével összefüggő ügyviteli, gazdálkodási
feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, projektek lebonyolítására.
A civil szervezet döntéshozó szervének dokumentumait és a szervezet működésével kapcsolatos
dokumentumokat vezeti, jelentéseket készít. Az alapcél szerinti, illetve a szervezet vállalkozásával összefüggő
gazdálkodási, forrásteremtési tevékenységgel összefüggő feladatokat elvégzi, közreműködik az egyes pénzügyi
műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.
Segíti a szervezet közösségszervező, érdekképviseleti munkáját, kapcsolatot tart a civil-nonprofit szervezet
partnereivel.
Projektek, rendezvények, képzések tervezésében, lebonyolításában vesz részt, támogatja a szervezet marketing
tevékenységét.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaközreműködni civil szervezetek alapításában, működési feltételeinek biztosításában, a munkatársak irányításában és motiválásában, kapcsolatokat ápolni a civil szervezet tagságjaival és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, képes biztosítani az információ-áramlást és véleménycserét, részt venni a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozni a szakmai kapcsolatokat, közreműködni a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében, irányításában, elemzésében és értékelésében, projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani, részt venni a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység irányításában, ellenőrzésében, együttműködni önkéntesekkel, illetve koordinálni munkájukat, forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert, szervezni a PR- és marketingfeladatokat, rendezvényeket és képzéseket tervezni és lebonyolítani, kapcsolatokat fenntartani, illetve együttműködni hazai és nemzetközi nonprofit szervezetekkel, képviselni a szervezetet, tájékoztatást nyújtani, adatot szolgáltatni, alkalmazni az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat, megszervezni és működteti a naprakész, többfunkciós nyilvántartások rendszerét, számítástechnikai eszközöket alkalmazni az ügyviteli feladatok ellátásához.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Nonprofit menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 345 02 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10810-12 Civil szervezet alapítása és vezetése

10811-12 Közösségszervezés

10812-12 Projektek tervezése és projektmenedzsment

10813-12 Civil szervezetek gazdálkodása

10814-12 Programszervezés és nonprofit marketing

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Nonprofit menedzser komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu