Nevelőszülő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nevelőszülő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő
A szakképesítés OKJ száma: 32 761 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3314Hivatásos nevelőszülőNevelőszülő


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

A Nevelőszülő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el.
Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására.
Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását.
A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását.
Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére.
Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján.
Dokumentációs feladatokat lát el.
Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására információk gyűjtésére, információforrások kezelésére a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit a gyermekek motiválására a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását ellátni kormányhivatal kijelölése alapján a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat biztosítani a környezete baleset? és akadálymentességét használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Nevelőszülő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: 1997. évi
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 15/1998. (
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 32 761 01 azonosító számú, Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10557-12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai

10532-12 A családi környezet felkészítésének feladatai

10533-12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai

10534-12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai

10535-12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

10536-12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Nevelőszülő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, mely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.
- A teljes képzési idő minimum 15%?át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött gyakorlati idő (a teljes képzési idő minimum 15%?a) igazolása
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu