Nevelőszülő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nevelőszülő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő
A szakképesítés OKJ száma: 32 761 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3314Hivatásos nevelőszülő


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

A Nevelőszülő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására,
 • a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására,
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
 • a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére,
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
 • gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére,
 • a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás, nevelés végzésére,
 • a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit,
 • a gyermek motiválására,
 • a gyermek képességei kibontakozásának elősegítésére,
 • a gyermek lelkiállapota változásainak észlelésére, problémafeltárás végzésére,
 • megismerni, felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit,
 • segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását,
 • elősegíteni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását,
 • előkészíteni és szükség esetén biztosítani a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását,
 • ellátni - kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat,
 • vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat,
 • biztosítani a környezete baleset- és akadálymentességét,
 • használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Nevelőszülő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 32 761 01 azonosító számú, Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11497-12 Foglalkoztatás I.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

10536-12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

10535-12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

10534-12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai

10533-12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai

10532-12 A családi környezet felkészítésének feladatai

10557-12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai


A Nevelőszülő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, mely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.


A teljes képzési idő minimum 15%?át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.


Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött gyakorlati idő (a teljes képzési idő minimum 15%?a) igazolása.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu