Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 06
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekes


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A népzenész, mint hangszeres zenész és énekes, szólistaként, valamint zenekarok, együttesek vezetőjeként, tagjaként aktívan közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú hangversenyeken, ismeretterjesztő előadásokon, rendezvényeken, zenés színházi előadásokon, hanglemez felvételeken, rádió- és televízió felvételeken, a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Hangszeresként, énekesként ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a táncházakban. A népzenei revival mozgalom valamennyi műfajában és közművelődési színterén végezhet szervezői, népdalkör- vagy népzenei együttes vezetői feladatokat. A közművelődés terén betöltheti népzenei műsorok szerkesztői, zenei műsorvezetői, szervező-ügyintézői feladatait.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
  • zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon
  • hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni
  • néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni
  • megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények - táncház, tánctanítás, klub -zenei kíséretét


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 212 09Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 08Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 06Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 04Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 215 01Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével)szakképesítés
54 212 03Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 02Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 01Artista II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
55 212 06Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés

A Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Művészet szakmacsoportra meghatározott, továbbá megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus- és tempó érzék birtokában


Iskolai előképzettség: párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, szakképzési évfolyamon történő képzés esetében érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi alkalmassági vizsgán értékel.


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamon 160 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 212 06 azonosító számú, Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12060-16 Népi hangszeres zenélés (a tanszak és hangszer megnevezésével) (Népzenész)

12062-16 Általános zenei ismeretek (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet)

12063-16 Népzenei elméleti ismeretek (népzeneelmélet- és történet, néprajz)

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

12064-16 Népdaléneklés (Népi énekes)


A Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu