Műszaki informatikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műszaki informatikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 481 05
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések (481)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Informatika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3143Számítógéphálózat- és rendszertechnikusInformatikai hálózattelepítő és üzemeltető
Számítógépes hálózati technikus
Szoftvertelepítő
Informatikai rendszergazda
Hálózatüzemeltető
Hálózati támogatást nyújtó technikus
Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
Rendszerfelügyelő informatikus
Rendszertelepítő
Számítástechnikai rendszerüzemeltető


Ágazati besorolás: Informatika
A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter

A Műszaki informatikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni;
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;
 • multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni;
 • rendszertervezési technikát alkalmazni;
 • meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját;
 • adatbázisokat kezelni;
 • egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani;
 • internetet használni;
 • WEB-oldalt készíteni;
 • számítógépes jelfeldolgozást végezni;
 • üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit;
 • számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni;
 • helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni;
 • berendezéseket szerelni, javítani;
 • számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani;
 • számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni;
 • mikrokontrollerek felhasználásával önálló feladatok megoldására;
 • értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 481 01Térinformatikusszakképesítés-ráépülés
54 481 01CAD-CAM informatikusszakképesítés
54 481 02Gazdasági informatikusszakképesítés
54 481 03Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetőszakképesítés
54 481 06Informatikai rendszerüzemeltetőszakképesítés
54 482 01IT mentorszakképesítés
34 523 02Számítógép-szerelő, -karbantartószakképesítés
54 213 05Szoftverfejlesztőszakképesítés

A Műszaki informatikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 481 05 azonosító számú, Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10832-16 Műszaki informatika

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

10815-16 Információtechnológiai alapok

11997-16 Hálózati ismeretek I.


A Műszaki informatikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia - iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal, - iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu