Műemlékfenntartó technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műemlékfenntartó technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Műemlékfenntartó technikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 582 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusMűemlékfenntartó technikus


Ágazati besorolás: Építészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Műemlékfenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.
Önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett műemlék-kutatási, műemlék-helyreállítási és műemlék-konzerválási feladatokat végez.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmarészt venni a műemléki-kutatásban és felmérésben diagnosztikai vizsgálatokban részt venni szakértők irányítása mellett és önállóan irányítás mellett részt venni a falkutatásban/régészeti ásatásban, és annak dokumentálásában műemlék-helyreállító folyamatokat végezni, irányítani és ellenőrizni előkészíteni a műemlék-helyreállítás kivitelezési folyamatát, munkálatait irányítani az életveszély-elhárító, alátámasztó-, szállító-, közlekedő-, tároló- és szerelőállványok építését irányítani, felügyelni, ellenőrzni a műemlékek konzerválásának kiviteli munkálatait előkészíteni a műemlék-konzerválás kivitelezési folyamatát, munkálatait műemlék-fenntartói feladatokat végezni irányítás mellett műemlékvédelmi és fenntartási tervdokumentációt készíteni, meglévő és tervezett épületekről, építményekről makettet készíteni a dokumentációkkal összefüggő adminisztrációs feladatokat végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Műemlékfenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 582 03 Magasépítő technikus
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 582 02 azonosító számú, Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11337-12 Műemlékkutatás

11338-12 Műemlék-helyreállítás

11339-12 Műemlék-konzerválás és fenntartás

11340-12 Dokumentáció és makett


A Műemlékfenntartó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele,
záródolgozat elkészítése
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Záródolgozat elkészítése
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu