Műemlékfenntartó technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műemlékfenntartó technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Műemlékfenntartó technikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 582 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusAcél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
Építési műszaki ellenőr
Építési műszaki ügyintéző
Építésügyi előadó
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus
Útépítő technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő technikus


Ágazati besorolás: Építészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Műemlékfenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett műemlék-kutatási, műemlék-helyreállítási és műemlék-konzerválási feladatokat végez.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • részt venni a műemléki-kutatásban és felmérésben
 • diagnosztikai vizsgálatokban részt venni szakértők irányítása mellett és önállóan
 • irányítás mellett részt venni a falkutatásban/régészeti ásatásban, és annak dokumentálásában
 • műemlék-helyreállító folyamatokat végezni, irányítani és ellenőrizni
 • előkészíteni a műemlék-helyreállítás kivitelezési folyamatát, munkálatait
 • irányítani az életveszély-elhárító, alátámasztó-, szállító-, közlekedő-, tároló- és szerelőállványok építését
 • irányítani, felügyelni, ellenőrizni a műemlékek konzerválásának kiviteli munkálatait
 • előkészíteni a műemlék-konzerválás kivitelezési folyamatát, munkálatait
 • műemlék-fenntartói feladatokat végezni
 • irányítás mellett műemlékvédelmi és fenntartási tervdokumentációt készíteni,
 • meglévő és tervezett épületekről, építményekről makettet készíteni
 • a dokumentációkkal összefüggő adminisztrációs feladatokat végezni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 582 03Magasépítő technikusszakképesítés

A Műemlékfenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség:

54 582 03 Magasépítő technikus


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 400 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 582 02 azonosító számú, Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11340-12 Dokumentáció és makett

11339-12 Műemlék-konzerválás és fenntartás

11338-12 Műemlék-helyreállítás

11337-12 Műemlékkutatás


A Műemlékfenntartó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, záródolgozat elkészítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Záródolgozat elkészítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu