Mozgássérültet segítő kutya kiképzője - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mozgássérültet segítő kutya kiképzője - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mozgássérültet segítő kutya kiképzője
A szakképesítés OKJ száma: 53 810 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi szolgáltatások (általános programok) (810)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5319Egyéb személyi szolgáltatá-si foglalkozásokMozgássérültet segítő kutya kiképzője


Ágazati besorolás: szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Mozgássérültet segítő kutya kiképzője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítéssel rendelkező végzi a mozgássérültek életminőségét javító, napi feladataik elvégzésében segítséget nyújtó speciális kutyák képzését, a képzés valamennyi fázisát beleértve. Ez magába foglalja a képzésbe bevonható (kölyök)kutyák viselkedési tesztek segítségével való kiválasztását, szocializációját, az általános kezelhetőséget és irányíthatóságot biztosító alapképzésüket, a speciális segítő feladatokra való képzésüket valamint a mozgássérült gazdával való összeszoktatását és vizsgára való felkészítését.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja, alapkiképzése, mozgássérültet segítő speciális feladatok elvégzésére való felkészítése során a kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, a kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel illetve a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel az utógondozás során felmerülő képzési kontrollálási problémák szakszerű megoldására szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Mozgássérültet segítő kutya kiképzője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség
Előírt gyakorlat: a képzést megelőzően minimum 1 év mozgássérültet segítő kutya kiképzője mellett segédkiképzőként eltöltött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan.
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 400-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 53 810 02 azonosító számú, Mozgássérültet segítő kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10539-12 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok

10540-12 A mozgássérült?segítő kutyák kiképzése


A Mozgássérültet segítő kutya kiképzője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- Minimum 1 db mozgássérült?segítő kutya felkészítése átadóvizsgára egy a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült?segítő kutyák kiképzésével hivatásszerűen foglalkozó olyan szervezetnél, ahol biztosított a megfelelő szakértelemmel rendelkező kutyakiképzői felügyelet.
- Minimum 300 óra valós szituációkban és kutyaiskolai körülmények között végzett gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Az igazolást a gyakorlat körülményeit biztosító és a gyakorlat során a szakmai felügyeletet adó Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült?segítő kutyák kiképzésével foglalkozó kutyakiképző szervezetnek kell kiállítania.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu