Motorkerékpár-szerelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Motorkerékpár-szerelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Motorkerékpár-szerelő
A szakképesítés OKJ száma: 34 525 07
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása (525)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7331Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

A Motorkerékpár-szerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A motorkerékpár-szerelő a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el. A motorkerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat magas szinten végzi. A hibák kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik. Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • motorkerékpárt, robogót, quadot és kiegészítőit ellenőrizni, javítani, beállítani,
 • műszaki állapotfelmérést végezni,
 • magas szintű járműdiagnosztikát végezni,
 • elvégezni a motorkerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni,
 • hatósági vizsgára felkészíteni a motorkerékpárt,
 • hatósági vizsgálatokat végzéséhez szükséges ismereteit alkalmazni,
 • segítséget adni a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez,
 • a munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait ismerve azokat betartani, alkalmazni,
 • műszaki dokumentációt olvasni, munkájához felhasználni, és adott feladatra összeállítani,
 • munkája során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert),
 • kapcsolatot tartani és kommunikálni az ügyféllel,
 • szakmai tudását karbantartani és fejleszteni.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 525 13Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelőjeszakképesítés
54 525 12Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelőjeszakképesítés
34 525 06Karosszérialakatosszakképesítés
34 841 03Hajós szakmunkásszakképesítés
34 525 01Gépjárműépítő, szerelőszakképesítés
54 525 03Avionikusszakképesítés
35 525 01Vízi sportmotorszerelőszakképesítés-ráépülés
54 525 01Autóelektronikai műszerészszakképesítés
54 525 11Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelőszakképesítés
54 525 10Repülőgép szerelőszakképesítés
54 525 09Kocsivizsgálószakképesítés
34 543 05Kishajóépítő, -karbantartószakképesítés
34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőszakképesítés
34 525 04Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonószakképesítés
34 525 03Járműfényezőszakképesítés
54 841 01Hajózási technikusszakképesítés
34 841 01Gépjármű-építési, szerelési logisztikusszakképesítés
34 525 02Gépjármű mechatronikusszakképesítés
54 525 02Autószerelőszakképesítés
31 525 01Kerékpárszerelőrészszakképesítés

A Motorkerékpár-szerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 34 525 07 azonosító számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10502-12 Motor- és kerékpárszerelés gépészeti alapjai

10503-12 Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli alapjai

10504-12 Kerékpárszerelő feladatai

10505-12 Motorkerékpár szerkezete

10506-12 Motorkerékpár elektronikai alapjai

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11497-12 Foglalkoztatás I.


A Motorkerékpár-szerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu