Mezőgazdasági technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mezőgazdasági technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 621 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3131Mezőgazdasági technikusAgrártechnikus
Falugazdász (technikus)
Mezőgazdasági technikus


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Mezőgazdasági technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki,
gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai
eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a
termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek. A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytatni, - piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását, - pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását, - anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni, - beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, - a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait végezni, - szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és tápanyagellátást végezni, - a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végezni, - a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni, - környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni, - a mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni, - a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni, - mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni, - mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Mezőgazdasági technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: érettségi végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 621 02 azonosító számú, Mezőgazdasági technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

11052-12 Gépüzemeltetés és -karbantartás

11053-12 Szántófölédi növénytermesztés

11054-12 Állattenyésztés és -tartás

11082-12 Kertészeti növénytermesztés

11495-16 Takarmányozástan és általános állattenyésztés


A Mezőgazdasági technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B
kategória).
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu