Mezőgazdasági gépésztechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mezőgazdasági gépésztechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 05
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3116Gépész technikusMezőgazdasági gépésztechnikus


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében,
karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél
üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok
munkáját.
Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi,
szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak
feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról,
tárolásáról.
Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja
a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.
A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja,
kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági
Szabályzat előírásait.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani, - tápanyagpótlást végezni, - talajművelést végezni, - vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani, - a növényápolást elvégezni, - végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit, - a gabona és az ipari növény betakarítására, - gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására, - mezőgazdasági anyagmozgatást végezni, - földutat építeni és karbantartani, - tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni, - raktározási munkákat végezni, - takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni, - állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni, - fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni, - mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni, hibabehatárolást végezni, - szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni, - javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni, - karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra, - a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak karbantartására, javítására, felújítására, - ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek, - irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását, - a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni, - kapcsolatot tartani az ügyfelekkel, - szervezési és vezetési feladatokat ellátni, - piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozást, - meghatározni termékei, szolgáltatási árát, értékesítésének folyamatát, - adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni, - mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni, - a termék-előállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét meghatározni, - betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat vonatkozó előírásait.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Mezőgazdasági gépésztechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: érettségi végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén, a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 521 05 azonosító számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10925-16 Agrárműszaki alapok

10975-16 Agrárműszaki erőforrások

11049-16 Mezőgazdasági termelés gépei

11050-16 Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban

11908-16 Mezőgazdasági ismerek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek


A Mezőgazdasági gépésztechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély ("T" kategóriára, korlátozás nélkül érvényes
vezetői jogosultság, illetve "C+E" vagy "C1+E" kategóriára érvényes vezetői engedély).
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu