Mezőgazdasági gépésztechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mezőgazdasági gépésztechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 05
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
6130Vegyesprofilú gazdálkodó


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter

A Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését. Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról. Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel. A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat. Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.


 

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani,
 • tápanyagpótlást végezni,
 • talajművelést végezni,
 • vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani,
 • a növényápolást elvégezni,
 • végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit,
 • a gabona és az ipari növény betakarítására,
 • gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására,
 • mezőgazdasági anyagmozgatást végezni,
 • földutat építeni és karbantartani,
 • tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni,
 • raktározási munkákat végezni,
 • takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni,
 • állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni,
 • fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni,
 • mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni, hibabehatárolást végezni,
 • szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni,
 • javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
 • karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra,
 • a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak karbantartására, javítására, felújítására,
 • ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
 • irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
 • kapcsolatot tartani az ügyfelekkel,
 • szervezési és vezetési feladatokat ellátni,
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozást,
 • meghatározni termékei, szolgáltatási árát, értékesítésének folyamatát,
 • adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,
 • mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
 • a termék-előállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét meghatározni,
 • betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat vonatkozó előírásait.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 521 01Élelmiszeripari gépésztechnikusszakképesítés
54 521 02Erdészeti gépésztechnikusszakképesítés
34 521 08Mezőgazdasági gépészszakképesítés

A Mezőgazdasági gépésztechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén, a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 521 05 azonosító számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11908-16 Mezőgazdasági ismerek

11050-16 Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban

11049-16 Mezőgazdasági termelés gépei

10975-16 Agrárműszaki erőforrások

10925-16 Agrárműszaki alapok


A Mezőgazdasági gépésztechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély ("T" kategóriára, korlátozás nélkül érvényes vezetői jogosultság, illetve "C+E" vagy "C1+E" kategóriára érvényes vezetői engedély).


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu