Mentálhigiénés asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mentálhigiénés asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mentálhigiénés asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítőSzociális asszisztens
Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
Foglalkozás?szervező
Személyi segítő
Szociális segítő
Gondozó
Mentálhigiénés munkatárs
Szociális gondozó
Szociális és mentálhigiénés munkatárs
Terápiás segítő
Közösségi gondozó
Segítő
Gyermekvédelmi asszisztens
Gyermekvédelmi ügyintéző
Családgondozó asszisztens
Nevelő
Szakgondozó


Ágazati besorolás: szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat szervez. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, az önvédelmi technikáik megerősítésében.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, beszélt köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információkat gyűjteni, információforrások kezelésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra segítőkapcsolat teremtésére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre info?kommunikációs eszközök és a számítógép használatára rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Mentálhigiénés asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
Előírt gyakorlat: 3 év a szociális ellátás területén
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 762 03 azonosító számú, Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10567-12 Mentálhigiénés feladatok


A Mentálhigiénés asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
? ?Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló?;
? ?Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat? leadása, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- Minimum 80 óra, tereptanár vagy szociális/egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
? ?Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló?;
? ?Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű
záródolgozat? leadása, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményekben tereptanár vagy szociális/egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu