Mélyépítő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mélyépítő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Mélyépítő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 582 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusAcél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
Építési műszaki ellenőr
Építési műszaki ügyintéző
Építésügyi előadó
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus
Útépítő technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő technikus


Ágazati besorolás: Építészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Mélyépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.


 

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát,
 • térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában,
 • szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni,
 • irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni,
 • számítógéppel segített tervezői programokat használni,
 • meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit,
 • megérteni az építőipari alapfogalmakat,
 • építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes- és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket,
 • megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket,
 • rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket,
 • rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket,
 • alépítményi munkákat végezni,
 • húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket,
 • rendszerezni az építési beruházási folyamatokat,
 • tisztában lenni a síkalapok fajtáival és alkalmazási lehetőségeivel,
 • tisztában lenni a mélyalapok fajtáival és alkalmazási lehetőségeivel,
 • szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával,
 • hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait,
 • ellenőrizni és méretezni a mélyépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket,
 • részt venni a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák irányításában,
 • szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni,
 • közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában,
 • részt venni az építési terület kialakításában, az építési területre történő felvonulás, levonulás megszervezésében,
 • sík- és mélyalapozási munkálatokat végezni,
 • betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 853 01Vízépítő szaktechnikusszakképesítés-ráépülés
54 582 02Hídépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
54 582 03Magasépítő technikusszakképesítés
54 582 05Útépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
34 582 01Ácsszakképesítés
34 582 02Bádogosszakképesítés
34 582 13Burkolószakképesítés
34 582 16Épületszobrász és műkövesszakképesítés
34 582 04Festő, mázoló, tapétázószakképesítés
34 582 17Kőfaragószakképesítés
34 582 14Kőművesszakképesítés
34 582 10Szárazépítőszakképesítés
34 582 15Tetőfedőszakképesítés-ráépülés
34 582 11Útépítőszakképesítés

A Mélyépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 582 04 azonosító számú, Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11642-16 Mélyépítő technikus feladatok

11641-16 Mélyépítő technikus ismeretek

11637-16 Építész technikus közös ismeretek

11636-16 Építőipari ágazati ismeretek


A Mélyépítő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Zárófeladat készítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


 


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu