Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője
A szakképesítés OKJ száma: 35 522 17
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság (522)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7343Elektromoshálózat-szerelő, -javítóElektromos vezetékszerelő
Elektromos kábelszerelő


Ágazati besorolás: Elektrotechnika-elektronika
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője közreműködik a megújuló energiát hasznosító kiserőmű szerelésében a hálózati csatlakozás előkészítésében, üzemeltetésében. Megtervezi a munkafolyamatot, anyag, eszköz és emberi erőforrást tervez. Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez. Egyenáramú, egy- és háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végzi. Nem villamos mennyiségek mérését végzi. Villamos gépeket szerel, üzemeltet, javít. Szélgenerátort szerel, ellenőriz, üzemeltet. Biogáz erőművet szerel, ellenőriz, üzemeltet. Transzformátorokat szerel, üzemeltet, javít. Aszinkrongépeket szerel, üzemeltet, javít.
Egyenáramú gépeket szerel üzemeltet, javít. Szinkrongépeket szerel, üzemeltet, javít. Napelemeket szerel, üzemeltet, hibajavítást végez. Invertert szerel, beszabályoz, üzemeltet, hibajavítást végez. Védelmeket szerel és beszabályozza a megadott paramétereket. Vezérlési, szabályozási eszközöket telepít. Akkumulátor töltőt, akkumulátor telepet szerel, üzemeltet, ellenőriz. Előkészíti a kiserőmű hálózati csatlakozását.
Ellenőrzi az elkészült kiserőművet, közreműködik a kiserőmű hálózatra kapcsolásában.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaterveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazni munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazni meghatározni a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet kiválasztani a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket munkaműveletekről vázlatos rajzot készíteni a technológiai alapműveleteknél kisgépeket, kéziszerszámokat használni a munkafeladatok elvégzéséről építési naplót vezetni megújuló energiát hasznosító kiserőművet létesíteni védelmeket szerelni és beszabályozni a megadott paraméterekkel vezérlési, szabályozási eszközöket telepíteni kiserőmű hálózati csatlakozását előkészíteni ellenőrző bejárást végezni állapotellenőrző bejárást végezni mérni a kiserőmű villamos és nem villamos paramétereit, dokumentálni az ellenőrzések eredményét üzemi naplót vezetni ellátni a helyszíni felügyeletet egyéb, nem villamos munkákhoz készülékek üzemállapotát ellenőrizni kiserőművet üzemeltetni meghibásodott berendezés helyreállítását végezni feszültségmentesítési utasítást készíteni kapcsolási sorrendet készíteni üzemirányítói utasításra a feszültségmentesítést végrehajtani hiba behatárolását végezni végrehajtani a munkaterület átadás-átvételét védelmek, automatikák jelzéseit leolvasni, értelmezni hiba okait felismerni, elvégezni a hibás berendezés javítását, helyreállítását kommunikálni az üzemirányítókkal munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség
Előírt gyakorlat: Minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 35 522 17 azonosító számú, Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11288-16 Munka előkészítése, átadása

11784-16 Megújuló energiát hasznosító kiserőmű létesítése

11785-16 Megújuló energiát hasznosító kiserőmű ellenőrzése, üzemeltetése


A Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu