Magasépítő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Magasépítő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 582 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusÉpítési műszaki ügyintéző
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő és -fenntartó technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Műemlékfenntartó technikus
Útépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus


Ágazati besorolás: Építészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Magasépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmarendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői programokat használni meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit megérteni az építőipari alapfogalmakat építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket alépítményi munkákat végezni felépítményi munkákat végezni húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket rendszerezni az építési beruházási folyamatokat megkülönböztetni a tetők, fedélszerkezetek típusait és a tetőfedések fajtáit szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait ellenőrizni és méretezni a magasépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket alkalmazni a tervezés, kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában számítógéppel segített tervezői programokat alkalmazni értelmezni a technológiai terveket, előírásokat betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Magasépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 582 03 azonosító számú, Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11636-16 Építőipari ágazati ismeretek

11637-16 Építész technikus közös ismeretek

11638-16 Magasépítő technikus ismeretek

11639-16 Magasépítő technikus feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Magasépítő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Zárófeladat készítése és leadása, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján. Iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu