Magasépítő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Magasépítő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 582 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusAcél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
Építési műszaki ellenőr
Építési műszaki ügyintéző
Építésügyi előadó
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus
Útépítő technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő technikus


Ágazati besorolás: Építészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Magasépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát
 • térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában
 • szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni
 • irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni
 • számítógéppel segített tervezői programokat használni
 • meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit
 • megérteni az építőipari alapfogalmakat
 • építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket
 • megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket
 • rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket
 • rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket
 • alépítményi munkákat végezni
 • felépítményi munkákat végezni
 • húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket
 • rendszerezni az építési beruházási folyamatokat
 • megkülönböztetni a tetők, fedélszerkezetek típusait és a tetőfedések fajtáit
 • szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával
 • hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait
 • ellenőrizni és méretezni a magasépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket
 • alkalmazni a tervezés, kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat
 • szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni
 • közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában
 • számítógéppel segített tervezői programokat alkalmazni
 • értelmezni a technológiai terveket, előírásokat
 • betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 582 02Műemlékfenntartó technikusszakképesítés-ráépülés
55 582 04Építőanyagipari minőségellenőrszakképesítés-ráépülés
34 582 01Ácsszakképesítés
34 582 02Bádogosszakképesítés
34 582 13Burkolószakképesítés
34 582 16Épületszobrász és műkövesszakképesítés
34 582 04Festő, mázoló, tapétázószakképesítés
54 582 02Hídépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
34 582 17Kőfaragószakképesítés
34 582 14Kőművesszakképesítés
54 582 04Mélyépítő technikusszakképesítés
34 582 10Szárazépítőszakképesítés
34 582 15Tetőfedőszakképesítés-ráépülés
34 582 11Útépítőszakképesítés
54 582 05Útépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikusszakképesítés

A Magasépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 582 03 azonosító számú, Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11639-16 Magasépítő technikus feladatok

11638-16 Magasépítő technikus ismeretek

11637-16 Építész technikus közös ismeretek

11636-16 Építőipari ágazati ismeretek


A Magasépítő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Zárófeladat készítése és leadása, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján. Iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu