Külszíni bányász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Külszíni bányász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Külszíni bányász
A szakképesítés OKJ száma: 32 544 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar (544)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8311Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Külszíni bányász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Külfejtésű szén-, érc-, ásvány-, kő-, kavics-, homok- és agyagbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzése.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • Betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
 • Gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
 • Elsősegélyt nyújtani
 • Felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket
 • Alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait
 • Működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.)
 • Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról
 • Napi karbantartási műveleteket végezni
 • Szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni
 • Eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni
 • Mérési eredményt értékelni, rögzíteni
 • Munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között
 • Ásványvagyont felmérni, termelvényt, készletmennyiséget becsülni, mérni
 • Meddőt elhelyezni, hányófelületet kialakítani
 • Felszíni vízelvezetést kialakítani
 • Művelési határokat, tevékenységi területeket kijelölni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Külszíni bányász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 32 544 01 azonosító számú, Külszíni bányász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10198-12 Logisztika, karbantartás

11419-12 Bányagépek kezelése

11420-12 Külszíni bányászat

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

10194-12 Bányagépek működtetése

10199-12 Termelési feladatok

10196-12 Bányászati alapismeretek


A Külszíni bányász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu