Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
A szakképesítés OKJ száma: 54 841 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások (841)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3622Kereskedelmi ügyintéző


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladata, hogy részt vegyen a fuvareszközök személyszállításra, illetve árufuvarozásra való előkészítésében. Munkája során kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Lebonyolítja a fuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat. Részt vesz az adminisztrációs és irányítási feladatokban. Szervezi a személyszállítással kapcsolatos feladatokat. Megtervezi az autóbuszos személyszállítási folyamatot. Szervezi az árufuvarozással kapcsolatos teendőket. Részt vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi, és a gépkocsivezetőnek kiadja a fuvarokmányokat. Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági ellenőrzésében, irányításában. Részt vesz a közúti fuvareszközök javítási feladataiban. Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási műveleteket elvégeztet.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
  • szakmai dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával;
  • használni az informatikai hálózatokat, rendszereket;
  • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban;
  • megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket;
  • szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat;
  • szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket;
  • szervezni a közúti fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat;
  • ellátni a közúti árufuvarozással és személyszállítással kapcsolatos feladatokat


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 841 10Jegyvizsgálószakképesítés
54 841 03Légi közlekedésüzemvitel-ellátószakképesítés
54 841 11Logisztikai és szállítmányozási ügyintézőszakképesítés
54 841 09Postai üzleti ügyintézőszakképesítés
52 841 02Ügyfélszolgálati ügyintézőszakképesítés
54 841 05Vasútforgalmi szolgálattevőszakképesítés
54 841 06Vasúti árufuvarozási ügyintézőszakképesítés

A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Szakgimnázium esetén 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 841 02 azonosító számú, Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10497-16 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó feladatai

10496-16 Közlekedés-szállítási alapok


A Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu