Közszolgálati ügykezelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közszolgálati ügykezelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügykezelő
A szakképesítés OKJ száma: 52 345 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr
Felvezető
Őrparancsnok
Őrségparancsnok


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Közszolgálati ügykezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Közszolgálati ügykezelő a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése
tekintetében megnevezve Közszolgálati ügykezelő a szakmai ismereteinek megfelelő,
az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó
munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaőrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben, ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként, szállítmánykísérési feladatokat végezni, biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén, parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni, intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszélyelhárításban, elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt, eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket, alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint, személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint, a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint, tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról, helyszínbiztosítást végezni, elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni, elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban, szolgálatot felvenni, és átadni, együttműködni a feladatvégrehajtásban érintett hatóságokkal, konfliktus- és stresszkezelést végezni, hatósági intézkedést folytatni, védeni a közterület rendjét és tisztaságát, alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat, ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát; 3.1.5. 5256 Közterület-felügyelő Közterület-felügyelő 3.1.6 4114 Adatrögzítő adminisztrátor Adatrögzítő adminisztrátor segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait, közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein, részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében, ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában, ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel, jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében, részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvényben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani, részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében, közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében, közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni, segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegélyellátásban, kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket, közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni, a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni, számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni, gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet készíteni, külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni, számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni, irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni ügyintézői feladatokat ellátni, kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat, iratokat készíteni, kezelni, dokumentumszerkesztési feladatokat végezni, adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Közszolgálati ügykezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1700-2000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 345 04 azonosító számú, Közszolgálati ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás

11655-16 Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára

11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok

11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció

11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv

11658-16 Rendészeti szakmai informatika

11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika

10069-12 Irodai asszisztensi feladatok

10067-12 Gépírás, dokumentum készítés iratkezelés


A Közszolgálati ügykezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszerű szakképzés esetén: ?
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi
rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet
elérő értékelése.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi
modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu