Körzeti megbízott - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Körzeti megbízott - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Körzeti megbízott
A szakképesítés OKJ száma: 55 861 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5361Rendőr


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter

A Körzeti megbízott szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.


 

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • végezni a körzeti megbízott általános feladatait,
 • végezni a körzeti megbízott bűnügyi feladatait,
 • végezni a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait,
 • az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat, végezni a nyilvántartott személyek ellenőrzését,
 • együttműködni az illetékességi területén működő települési önkormányzattal,
 • megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján szolgálatát,
 • felkészülni a szolgálatára irányuló ellenőrzésekre és együttműködni az ellenőrzések során,
 • végezni a körzeti megbízotti elemző-értékelő tevékenységét,
 • végezni körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatait,
 • végezni a körzeti megbízott statisztikai feladatait,
 • bűnügyi iratok informatikai eszközökkel történő dokumentálását alkalmazni,
 • a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén,
 • adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani,
 • bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni,
 • büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni,
 • elvégezni az áldozatvédelemmel és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos egyes feladatokat,
 • intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során a jogszerűséget betartani,
 • szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit betartani,
 • szolgálata ellátása során lőfegyvert használni.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)szakképesítés

A Körzeti megbízott képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés


Előírt gyakorlat:

2 év rendőr szakmai gyakorlat


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 861 04 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10408-12 Körzeti megbízotti feladatok


A Körzeti megbízott komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu