Körzeti megbízott - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Körzeti megbízott
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 861 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Körzeti megbízott - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5361
Rendőr

A körzeti megbízott szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.


 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • végezni a körzeti megbízott általános feladatait,
 • végezni a körzeti megbízott bűnügyi feladatait,
 • végezni a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait,
 • az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat, végezni a nyilvántartott személyek ellenőrzését,
 • együttműködni az illetékességi területén működő települési önkormányzattal,
 • megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján – szolgálatát,
 • felkészülni a szolgálatára irányuló ellenőrzésekre és együttműködni az ellenőrzések során,
 • végezni a körzeti megbízotti elemző-értékelő tevékenységét,
 • végezni körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatait,
 • végezni a körzeti megbízott statisztikai feladatait,
 • bűnügyi iratok informatikai eszközökkel történő dokumentálását alkalmazni,
 • a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén,
 • adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani,
 • bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni,
 • büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni,
 • elvégezni az áldozatvédelemmel és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos egyes feladatokat,
 • intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során a jogszerűséget betartani,
 • szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit betartani,
 • szolgálata ellátása során lőfegyvert használni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 861 01
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
szakképesítés

A képzés feltételei

A körzeti megbízott képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés


 • Előírt gyakorlat:

  2 év rendőr szakmai gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 861 04 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10408-12 Körzeti megbízotti feladatok

A körzeti megbízott komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu