Környezetvédelmi technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Környezetvédelmi technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 850 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3134Környezetvédelmi technikusKörnyezetvédelmi szaktechnikus
Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
Levegőtisztasági felügyelő
Víz és környezetvédelmi technológus
Zajtechnikus


Ágazati besorolás: Környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Környezetvédelmi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és
egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a
tennivalókat. Környezetvédelmi nyilvántartásokat kezel, adatszolgáltatást végez.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaalkalmazni a szakmai előírásokat, - a környezeti adatokat, kibocsátásokat nyilvántartani, - nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, - adatszolgáltatást végezni, - panaszok ügyében eljárni, - pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni, - kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, - részt venni környezetvédelmi tervek készítésében, - feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, - környezeti mintákat venni, vizsgálatra előkészíteni, - környezeti mintákon terepi méréseket és analitikai vizsgálatokat végezni, az eredményeket értékelni, - természetvédelmi célok elérése érdekében közreműködni, - közreműködni a bírság kiszabásában, - közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban, - részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, - részt venni zajmérési feladatokban, - részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, - közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, - üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, - szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Környezetvédelmi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: érettségi végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

55%-elmélet
45%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 850 01 azonosító számú, Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11938-16 Környezetvédelmi technikus feladatok

10870-16 Környezetvédelmi ügyintéző feladatok

11937-16 Környezetvédelmi alapismeretek


A Környezetvédelmi technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu