Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3134Környezetvédelmi technikusKörnyezetvédelmi és vízminőségi laboráns
Környezetvédelmi méréstechnikus
Szennyvízlaboráns
Vegyipari környezetvédelmi technikus
Víz és légtérvizsgáló laboráns
Vízminőségvizsgáló laboráns


Ágazati besorolás: Környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért felelős miniszter

A Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A környezetvédelmi-mérés szaktechnikus feladata a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi), méréstechnikai feladatok végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

A helyszíni (terepi) munka alkalmával:

 • részt venni a mintavételi eljárásokban,
 • előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat,
 • ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
 • dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások, stb.).

A laboratóriumi elemzés során:

 • szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre,
 • előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok),
 • elvégezni a szükséges kalibrálásokat,
 • elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket,
 • elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását,
 • alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket,
 • mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
 • elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 850 01Környezetvédelmi technikusszakképesítés

A Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség:

54 850 01 Környezetvédelmi technikus


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év
Maximális óraszáma: 240 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 850 02 azonosító számú, Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10872-16 Környezetvédelmi mérések


A Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


 


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu