Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3134Környezetvédelmi technikusKörnyezetvédelmi szaktechnikus
Emissziómérő technikus (környezetvédelem)
Környezet-ellenőrző laboráns
Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
Környezetvédelmi méréstechnikus


Ágazati besorolás: Környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A környezetvédelmi-mérés szaktechnikus feladata a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén
végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi), méréstechnikai feladatok
végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaA helyszíni (terepi) munka alkalmával: - részt venni a mintavételi eljárásokban, - előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat, - ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások), - dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások, stb.). A laboratóriumi elemzés során: - szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre, - előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok), - elvégezni a szükséges kalibrálásokat, - elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket, - elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását, - alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket, - mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások), - elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 850 02 azonosító számú, Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10872-16 Környezetvédelmi mérések


A Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2.pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu