Kohászati technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kohászati technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kohászati technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3112Kohó- és anyagtechnikusFémipari anyagtechnikus
Kohászati anyagmester
Mechanikai, metallográfiai anyagvizsgáló
Színesfémkohászati technikus
Vaskohászati technikus


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Kohászati technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kohászati technikus feladata önállóan vagy mérnöki irányítás mellett a technológiai utasításoknak megfelelően vas és egyéb fémek, ötvözeteik előállítása, fizikai és kémiai jellemzőik kialakítása, és a különböző készültségi fokú termékek előállítása öntéssel vagy képlékenyalakítással, a termékek minőségének ellenőrzése, bizonylatolása. A kohászatban alkalmazott technológiai és anyagmozgató gépek szakszerű, önálló kezelése a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa minőség biztosítása érdekében a gyártási eljárás paramétereit folyamatosan mérni, ellenőrizni és a technológiai előírásoknak megfelelően a gyártási jellemzőket megváltoztatni nyersvas, acél, színes- és nehézfémötvözetek előállításakor az adag vagy a beolvasztásra kerülő anyagok mennyiségét meghatározni, az olvadék hőmérsékletét és egyéb paramétereit mérni és beállítani öntéssel, képlékenyalakítással félkész vagy késztermékeket gyártani a technológiai, anyagmozgató és szállítóberendezéseket szakszerűen kezelni; az alapanyagokon és a technológiai folyamatkülönböző fázisaiból származó mintákon kohászati laboratóriumi vizsgálatokat végezni, végeztetni a zavartalan alap- és segédanyag ellátást biztosítani az alkatrész-, öntvény- és a mintarajzok alapján az öntőminták gyártását, a formázás és öntés technológiai folyamatait ellenőrizni és irányítani a selejtanalitikai vizsgálatok alapján a selejtokokat megszüntetni minőségellenőrzési, anyagvizsgálati feladatokat ellátni és dokumentálni a kohászati anyagelőállítási technológiákat biztonságosan üzemeltetni; a gyártmányokat vizsgálni és minősíteni a munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kohászati technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 521 04 azonosító számú, Kohászati technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10184-16 Öntészeti feladatok

10185-16 Kohászati anyagvizsgálatok és mérések

10186-16 Kohászati technikus alapfeladatok

10187-12 Melegüzemi munkabiztonság és környezetvédelem

10188-16 Színesfémkohászati feladatok

10189-16 Vaskohászati feladatok

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai

10182-16 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok

10183-16 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok

11438-12 Hengerész feladatok

11439-12 Gépi kovács feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Kohászati technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu