Kohászati technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kohászati technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kohászati technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8424Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Kohászati technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kohászati technikus feladata önállóan vagy mérnöki irányítás mellett a technológiai utasításoknak megfelelően vas és egyéb fémek, ötvözeteik előállítása, fizikai és kémiai jellemzőik kialakítása, és a különböző készültségi fokú termékek előállítása öntéssel vagy képlékenyalakítással, a termékek minőségének ellenőrzése, bizonylatolása. A kohászatban alkalmazott technológiai és anyagmozgató gépek szakszerű, önálló kezelése a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • a minőség biztosítása érdekében a gyártási eljárás paramétereit folyamatosan mérni, ellenőrizni és a technológiai előírásoknak megfelelően a gyártási jellemzőket megváltoztatni
 • nyersvas, acél, színes- és nehézfémötvözetek előállításakor az adag vagy a beolvasztásra kerülő anyagok mennyiségét meghatározni, az olvadék hőmérsékletét és egyéb paramétereit mérni és beállítani
 • öntéssel, képlékenyalakítással félkész vagy késztermékeket gyártani
 • a technológiai, anyagmozgató és szállítóberendezéseket szakszerűen kezelni;
 • az alapanyagokon és a technológiai folyamatkülönböző fázisaiból származó mintákon kohászati laboratóriumi vizsgálatokat végezni, végeztetni
 • a zavartalan alap- és segédanyag ellátást biztosítani
 • az alkatrész-, öntvény- és a mintarajzok alapján az öntőminták gyártását, a formázás és öntés technológiai folyamatait ellenőrizni és irányítani
 • a selejtanalitikai vizsgálatok alapján a selejtokokat megszüntetni
 • minőségellenőrzési, anyagvizsgálati feladatokat ellátni és dokumentálni
 • a kohászati anyagelőállítási technológiákat biztonságosan üzemeltetni;
 • a gyártmányokat vizsgálni és minősíteni
 • a munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kohászati technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 521 04 azonosító számú, Kohászati technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11439-12 Gépi kovács feladatok

11438-12 Hengerész feladatok

10183-16 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok

10182-16 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei

10189-16 Vaskohászati feladatok

10188-16 Színesfémkohászati feladatok

10187-12 Melegüzemi munkabiztonság és környezetvédelem

10186-16 Kohászati technikus alapfeladatok

10185-16 Kohászati anyagvizsgálatok és mérések

10184-16 Öntészeti feladatok


A Kohászati technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu