Kőfaragó, műköves és épületszobrász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kőfaragó, műköves és épületszobrász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kőfaragó, műköves és épületszobrász
A szakképesítés OKJ száma: 34 582 07
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7536Kőfaragó, műkövesKézi kőfaragó
Épületszobrász
Műkőkészítő
Sírkőkészítő


Ágazati besorolás: Építészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását,
díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani, betartatni a foglalkozás-egészségügyi előírásokat baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát gondoskodni a munkavédelmi eszközök használhatóságáról elvégezni a munkaterület kockázat elemzését, értékelését betartani és betartatni a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát munkaszerződést kötni, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket betartani és betartatni a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazni a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat szakmai ajánlatot készíteni és adni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 582 07 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10101-12 Építőipari közös tevékenység

10273-12 Kőfaragó munkák

10272-12 Épületszobrász munkák

10271-12 Műkő- és sírkőkészítő munkák

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Kőfaragó, műköves és épületszobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu