Kőfaragó - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kőfaragó
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 582 17
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kőfaragó - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7536
Kőfaragó, műköves
 • Kézi kőfaragó
 • Épületszobrász
 • Műkőkészítő
 • Sírkőkészítő

A kőfaragó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kőfaragó szakmunkás foglalkozásának gyakorlása során kőanyagú építő- és díszítőelemeket készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az egyszerű díszítőelemek részletrajzainak, műhelyrajzainak, sablonjainak elkészítésére,
 • a kapcsolódó épületszerkezetek, műtárgyelemek fogadófelületei alkalmasságának megítélésére,
 • a műszaki tervek, dokumentációk értelmezésére, használatára,
 • a munkafolyamatok, technológiai folyamatok sorrendiségének meghatározására,
 • minta utáni faragásra, másolási, nagyítási, kicsinyítési eljárásokra,
 • feliratok készítésére, betűvésésre, betűfaragásra,
 • a munkahely és munkatér megszervezésére, alapvető vállalkozói ismeretek alkalmazására,
 • kőtermékek műhelyrajzainak értelmezésére, sablonok használatára,
 • a termék vagy szerkezet elkészítésére alkalmas kőanyag, félkész termék, segédanyagok, rögzítő, kapcsolóelemek kiválasztására, használatára,
 • a kő épületszerkezetek, díszítő-, burkoló-, emlékmű- és műtárgyelemek faragására, felületének megmunkálására, elhelyezésére, beépítésére,kőfaragványok betétezéses javítására, átfaragására, kőhibák javítására,
 • biztonságos, balesetmentes, környezetvédő - környezetet megóvó - munkavégzés feltételeinek megteremtésére és folyamatos betartására,
 • ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni,
 • értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát, és használni az építészeti alapfogalmakat,
 • alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat,
 • alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét, és
 • értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 582 03
szakképesítés
54 582 02
szakképesítés
34 582 11
szakképesítés
34 582 15
szakképesítés-ráépülés
34 582 10
szakképesítés
34 582 14
szakképesítés
34 582 13
szakképesítés
34 582 02
szakképesítés
34 582 01
szakképesítés
35 582 04
szakképesítés
54 582 04
szakképesítés
54 582 05
szakképesítés
54 582 06
szakképesítés
34 582 04
Festő, mázoló, tapétázó
szakképesítés
34 582 16
szakképesítés

A képzés feltételei

A kőfaragó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 582 17 azonosító számú, Kőfaragó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 10273-12 Kőfaragó munkák
 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység

A kőfaragó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu