Kocsivizsgáló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kocsivizsgáló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kocsivizsgáló
A szakképesítés OKJ száma: 54 525 09
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása (525)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8412Vasútijármű-vezetéshez kapcsoló foglalkozásúGépkísérő, kocsicsatoló, vasút
Málházó (vasúti)
Váltótisztító
Vasútikocsi-táblázó
Vasútikocsi-felíró


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: nemzeti fejlesztési miniszter

A Kocsivizsgáló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kocsivizsgáló a munkafolyamatban egészében önállóan, illetve a munkatársaival közössen összetett feladatokat lát el. A munkatevékenysége során együttműködik a vonat-előkészítés, vonatközlekedés egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex kocsivizsgálati tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni a vasúti közlekedéssel kapcsolatos jelzéseket és az általuk adott parancsokat; alkalmazni a vonatforgalom biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül kiválasztani és alkalmazni az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat; elbírálni a vontatott járművek műszaki jellemzői alapján azok közlekedtethetőségét, a fékberendezések szabályos működését; elvégezni az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálatát az érvényes utasítások és szabályozások, valamint megállapodások szerint; a fékpróbák a megtartására az előírt szabályok szerint; alkalmazni a tolatással, járműkapcsolással, vonat összeállítással összefüggő szabályokat; a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat alapján, konkrét előírások hiányában a munkáját elvégezni úgy, hogy az a megítélése szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb; megvizsgálni a kocsik kapcsoló- és vonókészülékének, féktömlő, valamint fűtési, hangosítási és távvezérlési kapcsolatainak szabályszerű összekapcsolását, rögzítését, intézkedéseket tesz a hiányosságok megszüntetésére; közreműködni a fék-, illetve fűtési- és távvezérlési kapcsolatok, valamint a személykocsik homlok átjáróinak összekapcsolásánál; ellenőrizni a kocsik fűtési, világítási és belső berendezéseinek működését; intézkedéseket tenni a vizsgálatok során feltárt hibák elhárítására, a fékberendezés nagyobb hibája esetén intézkedni a kocsi kisorozására, a kisebb hibák javítására állomási vágányokon; ellenőrzi a rakományok méretét, elhelyezését, rögzítését az üzembiztonság szempontjából; rendkívüli küldemények felvételét ellenőrizni; kiállítani a futási engedélyt; ellenőrzi a feliratozott kocsitartozékok meglétét és rögzítettségét, hiányosság esetén a szükséges intézkedést megtenni; vezetni az előírt nyomtatványokat, kimutatásokat, előjegyzési könyveket az utasításban meghatározottak szerint, kitölteni a bárcákat; alkalmazni a RID (a továbbiakban: Veszélyes Áruk Nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló Szabályozás) alapján a vonat-összeállítás, a veszélyes árukkal rakott kocsik besorozási feltételeit; az Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára (a továbbiakban: AVV) 9. melléklet A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei az átmeneti forgalomban szerinti vizsgálatok végrehajtására; kezelni van a RID szabálytalanságok esetén a kritikus helyzeteket.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kocsivizsgáló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800-1200 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 525 09 azonosító számú, Kocsivizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

10166-12 Gépészeti kötési feladatok

11968-16 Vasútgépészeti alapok

11969-16 Vasúti kocsik általános szerkezeti felépítése

11970-16 Járműszerkezeti ismeretek

11971-16 Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek

11972-16 Kocsivizsgálói jelzési ismeretek

11973-16 Kocsivizsgálói forgalmi ismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Kocsivizsgáló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu