Kocsivizsgáló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kocsivizsgáló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kocsivizsgáló
A szakképesítés OKJ száma: 54 525 09
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása (525)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
8412Vasútijármű-vezetéshez kapcsoló foglalkozású


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

A Kocsivizsgáló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kocsivizsgáló a munkafolyamatban egészében önállóan, illetve a munkatársaival közössen összetett feladatokat lát el. A munkatevékenysége során együttműködik a vonat-előkészítés, vonatközlekedés egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex kocsivizsgálati tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • értelmezni a vasúti közlekedéssel kapcsolatos jelzéseket és az általuk adott parancsokat;
 • alkalmazni a vonatforgalom biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül kiválasztani és alkalmazni az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat;
 • elbírálni a vontatott járművek műszaki jellemzői alapján azok közlekedtethetőségét, a fékberendezések szabályos működését;
 • elvégezni az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálatát az érvényes utasítások és szabályozások, valamint megállapodások szerint;
 • a fékpróbák a megtartására az előírt szabályok szerint;
 • alkalmazni a tolatással, járműkapcsolással, vonat összeállítással összefüggő szabályokat;
 • a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat alapján, konkrét előírások hiányában a munkáját elvégezni úgy, hogy az a megítélése szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb;
 • megvizsgálni a kocsik kapcsoló- és vonókészülékének, féktömlő, valamint fűtési, hangosítási és távvezérlési kapcsolatainak szabályszerű összekapcsolását, rögzítését, intézkedéseket tesz a hiányosságok megszüntetésére;
 • közreműködni a fék-, illetve fűtési- és távvezérlési kapcsolatok, valamint a személykocsik homlok átjáróinak összekapcsolásánál;
 • ellenőrizni a kocsik fűtési, világítási és belső berendezéseinek működését;
 • intézkedéseket tenni a vizsgálatok során feltárt hibák elhárítására, a fékberendezés nagyobb hibája esetén intézkedni a kocsi kisorozására, a kisebb hibák javítására állomási vágányokon;
 • ellenőrzi a rakományok méretét, elhelyezését, rögzítését az üzembiztonság szempontjából;
 • rendkívüli küldemények felvételét ellenőrizni;
 • kiállítani a futási engedélyt;
 • ellenőrzi a feliratozott kocsitartozékok meglétét és rögzítettségét, hiányosság esetén a szükséges intézkedést megtenni;
 • vezetni az előírt nyomtatványokat, kimutatásokat, előjegyzési könyveket az utasításban meghatározottak szerint, kitölteni a bárcákat;
 • alkalmazni a RID (a továbbiakban: Veszélyes Áruk Nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló Szabályozás) alapján a vonat-összeállítás, a veszélyes árukkal rakott kocsik besorozási feltételeit;
 • az Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára (a továbbiakban: AVV) 9. melléklet A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei az átmeneti forgalomban szerinti vizsgálatok végrehajtására;
 • kezelni van a RID szabálytalanságok esetén a kritikus helyzeteket.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 525 01Gépjárműépítő, szerelőszakképesítés
34 841 01Gépjármű-építési, szerelési logisztikusszakképesítés
54 525 03Avionikusszakképesítés
34 525 02Gépjármű mechatronikusszakképesítés
54 525 02Autószerelőszakképesítés
54 525 01Autóelektronikai műszerészszakképesítés
34 841 03Hajós szakmunkásszakképesítés
54 841 01Hajózási technikusszakképesítés
34 525 03Járműfényezőszakképesítés
34 525 04Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonószakképesítés
34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőszakképesítés
34 525 06Karosszérialakatosszakképesítés
34 543 05Kishajóépítő, -karbantartószakképesítés
34 525 07Motorkerékpár-szerelőszakképesítés
54 525 10Repülőgép szerelőszakképesítés
54 525 11Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelőszakképesítés
54 525 12Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelőjeszakképesítés
54 525 13Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelőjeszakképesítés

A Kocsivizsgáló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 525 09 azonosító számú, Kocsivizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11973-16 Kocsivizsgálói forgalmi ismeretek

11972-16 Kocsivizsgálói jelzési ismeretek

11971-16 Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek

11970-16 Járműszerkezeti ismeretek

11969-16 Vasúti kocsik általános szerkezeti felépítése

11968-16 Vasútgépészeti alapok

10166-12 Gépészeti kötési feladatok

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok


A Kocsivizsgáló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu