Klinikai fogászati higiénikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Klinikai fogászati higiénikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Itt indítanak Klinikai fogászati higiénikus képzést:

Focus Oktatási Kft.

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 725 11
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (725)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3325Fogászati asszisztens


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A klinikai fogászati higiénikus a fog(szak)orvos, a fogászati asszisztens és a fogtechnikus mellett tagja a fogászati munkacsoportnak, csapatnek. A fogászati csapatben végzett munkáján kívül önálló tevékenységet csak a fogászati egészségnevelés terén folytathat. Önálló feladatkörrel csak a páciensek fogászati egészségnevelése és irányítása terén rendelkezik. Rendelkezik a szükséges anatómiai-élettani ismertekkel. A gyermek, ifjúsági és/vagy felnőtt fogászati alapellátás keretében prevenciós tevékenységet végez orvosi indikáció és felügyelet mellett. Az államilag finanszírozott vagy magánszférába tartozó szakellátó ágazatban képzettségének megfelelően segédkezik a páciensek fogászati ellátásában, előkészíti a betegeket komplikáltabb beavatkozásokra, feladatai kiterjednek a kezelt és/vagy szájüregi műtéteken átesett betegek gondozására, és pszichés támogatására. Aktívan részt vesz a preventív és egyéb gondozási, oktatási intézményrendszerek munkájában: óvoda, iskola- és ifjúsági fogászat, terhes-, csecsemő és kisgyermekgondozás, fogyatékkal élők fogazati prevenciós ellátása, idősek fogazati gondozása valamint ágyhoz, lakáshoz kötöttek fogazati gondozása. Ismeri a hazai fogászati, és általános egészségügyi rendszer felépítését, működési elveit, követelményrendszerét, a magyarországi egészségügyi normákat, egészségügyi ellátási szinteket.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • az egészséges emberi szervezet, különös tekintettel a szájüreg és a fogazat alapvető biológiai jellemzőit összefüggésében látni
 • a szájüregi egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységeket a páciensekkel megismertetni
 • alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit
 • a fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni
 • a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni
 • orvosi indikáció alapján és orvos felügyelete mellett elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken
 • elvégezni a szájüreg stomato-onkologiai vizsgálatát
 • munkája során alkalmazni a baleset-megelőzési előírásokat, szabályokat
 • időben felismerni az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a fertőzésveszélyt, a fertőzések átvitelének módját
 • alkalmazni a bizonyítottan fertőzött, magas kockázatot jelentő páciensek kezelésének szabályait
 • alkalmazni a fertőzések terjedésének betegről betegre, és/vagy kezelőszemélyzetre való átterjedésének megakadályozási lehetőségeit
 • az elsősegélynyújtás szabályai szerint elsősegélyt nyújtani
 • munkáját az általános etikai normák, valamint a szakdolgozói munkaköre, feladatai, jogai, és kötelességei szerint végezni
 • tájékozódni az általa alkalmazható fogászati prevenciós eljárásokra vonatkozó idegen nyelvű szakirodalomban
 • alap számítástechnikai ismereteket felhasználói szinten alkalmazni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés
54 726 04Gyógymasszőrszakképesítés
54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensszakképesítés
54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusszakképesítés
54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolószakképesítés
54 723 01Gyakorló mentőápolószakképesítés
54 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés
55 726 02Sportmasszőrszakképesítés
55 725 21Szövettani szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés
55 723 17Mentésirányítószakképesítés-ráépülés
55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés
55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
54 726 03Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés
54 725 09Radiográfiai asszisztensszakképesítés
54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés
54 725 03Fizioterápiás asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 723 02Gyakorló ápolószakképesítés
54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés
54 720 04Perioperatív asszisztensszakképesítés
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

A Klinikai fogászati higiénikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

54 720 02 Fogászati asszisztens


Előírt gyakorlat:

1 év fogászati asszisztens munkakörben eltöltött idő, szakmai gyakorlat


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év
Maximális óraszáma: 360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 725 11 azonosító számú, Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11192-16 Fogászati higiénikus tevékenysége

11193-16 Fogászati prevenció, szájhigiéné


A Klinikai fogászati higiénikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési curriculum teljesítésének, és a szakmai vizsgára való jelentkezés feltétele egy, a képzésen résztvevő klinikai fogászati higiénikus jelölt által, önállóan elkészítendő záró dolgozat.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése, valamint osztályzattal értékelt záró dolgozat megléte.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu