Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 05
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekes


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A klasszikus-zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, - zenés színházi előadásokon, valamint a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Zeneszerzés szakmairány:

 • saját invenciójú zeneműveket komponálni
 • alkalmazott zenét (szignálzene, kísérőzene, filmzene) komponálni
 • adott zenei anyagot az igénynek megfelelően feldolgozni
 • számítógépes kottaíró programmal kottagrafikát készíteni
 • számítógépes zeneszerkesztő programmal zenét szerkeszteni

 

Hangkultúra szakmairány:

 • hangfelvételeket megszervezni és a gyakorlatban lebonyolítani
 • elvégezni a hangfelvételek összehasonlító elemzését
 • zeneművekről készített felvételeket esztétikailag értékelni
 • a zenei mozgókép-kultúra lehetőségeit, kifejezési formáit alkalmazni
 • partitúrát olvasni

 

Klasszikus zenész szakmairány:

 • természetes, oldott hangszerkezelésre
 • a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére
 • életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására
 • technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra
 • zeneművek önálló megtanulására

 

Magánénekes szakmairány:

 • az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni
 • tisztán intonálni
 • összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között
 • életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására
 • technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra
 • zeneművek önálló megtanulására

 

Zeneelmélet-szolfézs szakmairány:

 • zeneművek önálló megtanulására
 • az előadott művek formai és harmóniai elemzésére
 • a klasszikus összhangzattan szabályainak a gyakorlatban való alkalmazására
 • az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni
 • érthető szövegmondással énekelni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 212 05Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés-ráépülés
54 212 01Artista II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 02Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 03Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 215 01Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével)szakképesítés
54 212 04Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 06Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 08Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 09Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés

A Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli, szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán értékel.


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások formájában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11571-16 Zeneszerző tevékenysége (Zeneszerzés)

11570-16 Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása (Zeneelmélet-szolfézs)

11569-16 Magánénekes tevékenysége (Magánénekes)

11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége Hangszeres-zenész (fafúvós,rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

12097-16 Hangkultúra, médiatechnika tevékenység (Hangkultúra)


A Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu