Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 05
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekesÉnekes
Vokalista
Korrepetitor
Zenész, billentyűs
Zenész, fafúvós
Zenész, húros/vonós
Zenész, rézfúvós
Zenész, ütős
Zeneművek szerzője
Dalszerző


Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A klasszikus?zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú
? nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken,
? zenés színházi előadásokon, valamint
a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson.
Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, hangfelvételeket készíthet.
A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaZeneszerzés szakmairány: saját invenciójú zeneműveket komponálni alkalmazott zenét (szignálzene, kísérőzene, filmzene) komponálni adott zenei anyagot az igénynek megfelelően feldolgozni számítógépes kottaíró programmal kottagrafikát készíteni számítógépes zeneszerkesztő programmal zenét szerkeszteni Hangkultúra szakmairány: hangfelvételeket megszervezni és a gyakorlatban lebonyolítani elvégezni a hangfelvételek összehasonlító elemzését zeneművekről készített felvételeket esztétikailag értékelni a zenei mozgókép?kultúra lehetőségeit, kifejezési formáit alkalmazni partitúrát olvasni Klasszikus zenész szakmairány: természetes, oldott hangszerkezelésre a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra zeneművek önálló megtanulására Magánénekes szakmairány: az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni tisztán intonálni összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra zeneművek önálló megtanulására Zeneelmélet?szolfézs szakmairány: zeneművek önálló megtanulására az előadott művek formai és harmóniai elemzésére a klasszikus összhangzattan szabályainak a gyakorlatban való alkalmazására az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni érthető szövegmondással énekelni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. számú mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli, szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán értékel
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek form

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1340 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12097-16 Hangkultúra, médiatechnika tevékenység (Hangkultúra)

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége Hangszeres?zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)

11569-16 Magánénekes tevékenysége (Magánénekes)

11570-16 Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása (Zeneelmélet-szolfézs)

11571-16 Zeneszerző tevékenysége (Zeneszerzés)


A Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu