Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
A szakképesítés OKJ száma: 55 345 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
1321Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője


Ágazati besorolás: Egyéb szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit
 • marketing tevékenységet végezni és vezetni
 • megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét
 • megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
 • megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
 • ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.
 • felmérni és értékelni a piaci környezetet
 • alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat
 • alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
 • KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban
 • idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését
 • idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek
 • számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is
 • véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és hátrányait
 • világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és összefoglalókat megírni
 • szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek
 • számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni
 • hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven
 • akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához
 • munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni
 • internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

bármilyen 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Nappali

Az 55 345 01 azonosító számú, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11873-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

12106-16 Informatika vállalatvezetőknek II.

11872-16 A vállalkozások vezetése


A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu