Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
A szakképesítés OKJ száma: 55 345 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
1321Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetőjeLogisztikai igazgató
Szállítási igazgató


Ágazati besorolás: Egyéb szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit marketing tevékenységet végezni és vezetni megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni. felmérni és értékelni a piaci környezetet alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és hátrányait világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és összefoglalókat megírni szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján.
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: bármilyen 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 345 01 azonosító számú, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11872-16 A vállalkozások vezetése

12106-16 Informatika vállalatvezetőknek II.

11873-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.


A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu