Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
A szakképesítés OKJ száma: 35 345 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás (345)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
1321Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetőjeÁru- és személyszállító egység/szervezet vezetője
Beszerzési vezető
Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője


Ágazati besorolás: Egyéb szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A
szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmavállalkozást működtetni/megszüntetni irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozás/vállalat egyes részlegeit marketing tevékenységet végezni lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni ellátni a mikró és kisvállalat/vállalkozás szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat felmérni a piaci környezetet alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat KER B1 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven írásban és szóban a tanult idegen nyelven megérteni akár az üzleti életben szokásos helyzetekben is a fontosabb szóban közölt információkat olyan világos szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak kiszűrni a lényegi információkat idegen nyelvű tévéadásból elboldogulni a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás vagy munka során adódik egyszerű, összefüggő idegen nyelvű szóbeli szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak írásban és szóban egyaránt idegen nyelven leírni élményeket és eseményeket, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket ismert témákról egyszerű, de összefüggő idegen nyelvű írott szöveget alkotni szóban és írásban a megértést nem befolyásoló nyelvi hibákkal kommunikálni idegen nyelven olyan, az üzleti életben gyakori helyzetekben, amelyek számára ismerősek a mindennapi üzleti életben szokásos témákban írásban és szóban egyaránt összefüggő szöveget alkotni kiválasztani és használni a munkája során jelentkező feladat megoldásához az általa ismert digitális eszközök, szoftverek közül a megfelelőket munkáját helyi hálózatban végezni munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: bármilyen 3-as szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 35 345 01 azonosító számú, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11868-16 A vállalkozások működtetése

11870-16 Informatika vállalatvezetőknek I.

11871-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I.


A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu