Kertészeti szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kertészeti szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kertészeti szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 622 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Kertészet (622)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3131Mezőgazdasági technikus


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter

A Kertészeti szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kertészeti szaktechnikus feladata a kertészeti ágazatokhoz (gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés) tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó munka- és környezetvédelmi feladatok megtervezése, a munkák elvégzése, a munkafolyamatok irányítása nagy- és kisüzemekben, árutermelő magánvállalkozásokban. Képesnek kell lennie a korszerű termesztéstechnológiai, ökonómiai és műszaki eljárások alkalmazásával a piac elvárásainak megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására és forgalmazására. E szakmai végzettség birtokosa alkalmas önálló vállalkozás indítására és működtetésére. A képesítés feljogosít középszintű vezetői, irányítói feladatok elvégzésére.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • vállalkozást alapítani/működtetni/ megszüntetni,
 • tervet készíteni, kalkulációt végezni,
 • támogatást igényelni,
 • előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
 • növényápolást végezni, végeztetni,
 • eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
 • munkavédelmi előírásokat betartani,
 • technológiai előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
 • dokumentációkat használni, készíteni, készíttetni,
 • irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
 • szaporítóanyagot előállítani, előállítatni,
 • dísznövénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • gyümölcstermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • szőlőtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • zöldségtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • növényvédelmi feladatokat végezni, végeztetni,
 • növénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • vetőmag termesztési feladatokat végezni,
 • értékesítést végezni, végeztetni,
 • környezetkímélő gazdálkodást folytatni,
 • munkája során betartani és betartatni a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat,
 • gondoskodni a környezetvédelmi szabályok betartásáról.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 621 02Mezőgazdasági technikusszakképesítés

A Kertészeti szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:

54 621 02 Mezőgazdasági technikus


Előírt gyakorlat:
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 622 01 azonosító számú, Kertészeti szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11061-12 Dísznövénytermesztés

11060-12 Zöldségtermesztés

11059-12 Szőlőtermesztés (Kertészeti szaktechnikus)

11058-12 Gyümölcstermesztés


A Kertészeti szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu