Kertépítő és -fenntartó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kertépítő és -fenntartó
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 622 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kertészet
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kertépítő és -fenntartó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
6115
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
 • Díszfaiskolai kertész
 • Dísznövénykertész és parképítő
 • Faiskolai kertész
 • Faiskolai lerakatvezető
 • Faiskolai munkás
 • Kertépítő és -fenntartó
 • Kertépítő kertész
 • Kertépítő munkás
 • Kertgondnok
 • Park- és kertépítő, -gondozó
 • Parkápoló
 • Parképítő
 • Parkfenntartó
 • Parkkarbantartó
 • Parkkezelő
 • Sziklakertépítő

A kertépítő és -fenntartó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és
felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján

A szakképesítéssel rendelkező képes:

vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni, - középszintű vezetői feladatokat ellátni, - árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni, - ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát, - előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni, - felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, - növényápolást végezni, végeztetni, - eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, − munkavédelmi előírásokat betartani, - előírások szerint dolgozni, dolgoztatni, - dokumentációt használni, készíteni, készíttetni, - irányítási, szervezési feladatokat ellátni, - szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni, - építés-előkészítő műszaki munkákat végezni, - alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni, - alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, - felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani, - kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani, - növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni, - parkfenntartási, gondozási munkát végezni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A kertépítő és -fenntartó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 622 01 azonosító számú, Kertépítő és -fenntartó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
 • 10961-16 Kertészeti alapismeretek
 • 10962-16 Kertészeti munkavállalói ismeretek
 • 11069-16 Kertfenntartás
 • 11070-16 Növényismeret
 • 11072-16 Parképítés

A kertépítő és -fenntartó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu