Kerámiaműves - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kerámiaműves - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kerámiaműves
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 05
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7413KeramikusPorcelánkészítő
Edénygyártó
Épület keramikus
Fazekas
Festő, porcelán
Finomkerámiai kézi formázó
Finomkerámiamáz?készítő
Formába öntő, kerámia
Kerámiaformázó
Kerámiamozaik?készítő
Majolikafestő
Modellkészítő (porcelángyártás)


Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Kerámiaműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kerámiaműves alkotócsoportban, kisebb üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tárgyalkotó tevékenységét. A kerámiaműves olyan, fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia?porcelángyártás különböző területein adódó feladatait.
Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia?porcelán tárgy terveit, majd a kívánt szinten különféle alapanyagokból kivitelezi a tárgyakat. Ismeri és használja a korszerű technológiákat a gyári?, a kézműves és autonóm kerámia?porcelán területén, és figyelembe veszi azok funkcionális, esztétikai és technikai elvárásait.
Munkája során, a feladattól függően információ? és anyaggyűjtést végez, terveket, vázlatokat, valamint marketing tervet és költség kalkulációt készít. Szaktudására építve és a megbízás szerint munkavállalóként edényeket, épületkerámiát vagy szaniterárut készít, ellátja a gyártás teljes? vagy részfeladatait. A kerámiaműves feladatok ellátása során terveket készít, anyag? és gyártás?előkészítést végez, prezentál, archivál, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel.
Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemeken vagy a műszaki egyetem tárgytervező szakán folytathatja.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaegyüttműködni a kerámia?porcelángyártás különböző területein dolgozó munkatársaival, tervezőkkel megrendelések alapján vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott kerámia?porcelán tárgyakat készíteni alkalmazni a kerámia?porcelántörténet és a kortárs kerámia művészet területén szerzett ismereteit szakmai munkájában anyag? és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálás területén azonosítani a porcelán?kerámiamasszákat, mázakat, szükség szerint alakítani azok tulajdonságait alkalmazni a kerámia?porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket és alapanyagaikat hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni a tárgyformáláshoz szükséges formatanulmányokat készíteni elkészíteni kerámia?porcelán tárgyak metszeti, pontos méretezésű műhelyrajzait kerámia?porcelán tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni a nyersszárítás folyamatát megtervezni, felügyelni a mázazási műveletek különböző módjait alkalmazni berakni és működtetni az égető kemencéket, szakszerűen alkalmazni az égetési segédeszközöket a gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével szakszerűen és az egészség? és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni kerámia?porcelántárgyainak forgalmazása során a fogyasztóvédelmi előírások betartására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kerámiaműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni kétéves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is, például hétvégi és nyár

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 211 05 azonosító számú, Kerámiaműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

10588-16 Tervezés és technológia

10589-16 Kortárs szakmai környezet

10636-16 Kerámia-porcelán előtanulmányok

11104-16 Kerámia-porcelán tárgykészítés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Kerámiaműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

315/2013. (VIII. 28.) Korm.rendelet és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 10.- 12. §.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgamunka készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
A vizsga megkezdésének feltétele mindkét képzési formában: a vizsgamunka és a szakmai portfolió leadása a vizsgaszervező intézmény által megadott határidőre (bővebben 5.4.2. pont)
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu