Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 34 211 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gipszmodell-készítő szakmairány


A gipszmodell-készítő üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A gipszmodell-készítő kerámia-porcelán anyag- és gyártásismerettel, gipszes technológiai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különböző területein adódó gipszes feladatait. Munkavállalóként, szakmai tapasztalatai alapján egyszerű és bonyolult gipszmodelleket, pozitív gipszmintákat és munkaformákat, sokszorosító formákat készít - a termék gyártástechnológiai követelményeinek megfelelően - finomkerámiaipari dísztárgyakhoz, szerviz edényekhez, figurákhoz, plasztikákhoz, épületkerámiához, egyéb egészségügyi és elektromos szigetelő gyártmányféleségekhez. Gipszformákba különböző ornamentikákat gravíroz. Önálló vállalkozóként kialakítja munkafeltételeit, megrendelést vesz fel, költségkalkulációt készít, beszerzi a szükséges alap- és segédanyagokat, gipsz modellt és formát készít, a feladattól függően egyeztet a kerámia-porcelán gyártóval. A munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki- és technológiai dokumentációt készít és használ.


Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány


A kerámia- és porcelántárgykészítő önállóan vagy csoportban, üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A kerámia- és porcelántárgykészítő fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különböző területein adódó feladatait. Munkavállalóként vagy vállalkozóként vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy terveit. Szakmai tapasztalatai alapján, a kívánt alapanyagokból a megfelelő gyártástechnológiával, a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével kerámia - porcelán nyers- és késztermékeket állít elő, illetve különböző díszítő eljárást vagy eljárásokat alkalmaz. Önálló vállalkozóként, a feladattól függően, információ- és anyaggyűjtést végez, marketing tervet, majd tárgyterveket és költségkalkulációt készít. Megbízás alapján kerámiaipari, vagy porcelán dísztárgyakat, szerviz edényeket, figurákat, plasztikákat, épületkerámiát, szaniterárut, egyéb egészségügyi és elektromos szigetelő gyártmányféleségeket készít. Ellátja a gyártás teljes- vagy részfeladatait, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel. A munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki és technológiai dokumentációt készít és használ.


Porcelánfestő szakmairány


A porcelánfestő üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban, önállóan végzi szakmai tevékenységét. A porcelánfestő szakmai munkatevékenységének ellátásához fejlett szakmai műveltséggel, dekor- és mintakultúrával, művészeti és rajzi ismeretekkel, különböző festési eljárásokkal, technikai tudással rendelkező szakember, aki a különféle kész- vagy félkész, hagyományos és modern formájú finomkerámiaipari termékeket az adott stílusnak megfelelően a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével festéssel díszíti. Munkavállalóként a meglévő dekortervek felhasználásával és a kívánt festési technikákkal, a kivitelezéshez szükséges műveleti és technológiai dokumentáció felhasználásával készíti el a díszítményt az adott kerámia-porcelán felületén. Ismeri és használja a különböző festési eljárásokat, azok alkalmazási lehetőségeit és szakmai - minőségi elvárásait. Önálló vállalkozóként a megrendelő és a szakmai partnerei igényei szerint a tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy minta- vagy dekorterveit, vázlatokat, színpróbákat végez. Megbízás szerint elkészíti a különféle kerámia-porcelán tárgy dekorációját. Dokumentációt, marketing tervet és költség kalkulációt készít. Kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel. Mindhárom szakmairánynál követelmény az alapanyagok, az elkészítési technológiák pontos betartása és a munkatárgyakkal szemben támasztott esztétikai és minőségi követelmények teljesítése.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait
 • megrendelést felvenni
 • kialakítani a munkafeltételeket
 • előkészíteni a szakmai munka anyag- és technikai feltételeit
 • elkészíteni vagy értelmezni a különböző munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat

Gipszmodell-készítőként:

 • mintát, formát, sablont készíteni
 • gipsz negatívokat készíteni
 • előkészíteni a gipszmintát
 • forgástesteket készíteni gipszből
 • negatív formákban üreges vagy tömör öntvényeket előállítani

Kerámia- és porcelántárgykészítőként:

 • anyag-előkészítést végezni
 • kerámia- vagy porcelán nyersárut készíteni
 • kialakítani a nyers kerámia vagy porcelántermék végleges formáját
 • kész kerámia-porcelán terméket készíteni

Porcelánfestőként:

 • a díszítményeket reprodukálni
 • önálló alkotómunkát végezni
 • előkészíteni a porcelánfestési munkálatokat
 • festéssel díszíteni a különféle felületű kerámia vagy porcelán tárgyat
 • dekorégetést végezni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 211 01Dekoratőrszakképesítés
54 211 04Grafikusszakképesítés
54 211 09Üvegművesszakképesítés
34 215 01Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
34 211 01Díszműkovácsszakképesítés
54 211 07Szobrászszakképesítés
54 211 02Divat- és stílustervezőszakképesítés
54 211 05Kerámiaművesszakképesítés
54 211 06Ötvösszakképesítés
54 211 08Textilművesszakképesítés
54 211 10Művészeti és médiafotográfusszakképesítés
54 211 03Festőszakképesítés

A Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 34 211 02 azonosító számú, Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11103-12 Porcelánfestés (Porcelánfestő)

10634-12 Művészetelmélet és vizuális gyakorlat (Gipszmodell-készítő, Kerámia- és porcelántárgykészítő, Porcelánfestő)

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

10631-12 Gipszmodell és gipszforma készítés (Gipszmodell-készítő)

10673-12 Vállalkozási alapismeretek (Kerámia, porcelán készítő)

10635-12 Kerámia-porcelán szakmaelmélet (Gipszmodell-készítő, Kerámia- és porcelántárgykészítő, Porcelánfestő)

10634-12 Művészetelmélet és vizuális gyakorlat (Gipszmodell-készítő, Kerámia- és porcelántárgykészítő, Porcelánfestő)

11497-12 Foglalkoztatás I.


A Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Vizsgaremek készítése. A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele mindkét képzési formában: a vizsgafeladatban meghatározottak szerint a képző intézmény és a gyakorlati képzést folytató elvárásainak figyelembevételével a szakmairánynak megfelelő - gipszmodell-készítő vagy kerámia- és porcelántárgykészítő vagy porcelánfestő - önálló Vizsgaremek és dokumentáció elkészítése a képzési idő utolsó félévében, majd leadása a vizsgaszervező intézmény által megadott határidőre.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu