Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 34 211 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozásúGipszmodell-készítő
Kerámia- és porcelántárgykészítő
Porcelánfestő


Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gipszmodell?készítő szakmairány:
A gipszmodell?készítő üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A gipszmodell ? készítő kerámia?porcelán anyag? és gyártásismerettel, gipszes technológiai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia?porcelángyártás különböző területein adódó gipszes feladatait.
Munkavállalóként, szakmai tapasztalatai alapján egyszerű és bonyolult gipszmodelleket, pozitív gipszmintákat és munkaformákat, sokszorosító formákat készít ? a termék gyártástechnológiai követelményeinek megfelelően ? finomkerámiaipari dísztárgyakhoz, szerviz edényekhez, figurákhoz, plasztikákhoz, épületkerámiához, egyéb egészségügyi és elektromos szigetelő gyártmányféleségekhez. Gipszformákba különböző ornamentikákat gravíroz. Önálló vállalkozóként kialakítja munkafeltételeit, megrendelést vesz fel, költségkalkulációt készít, beszerzi a szükséges alap? és segédanyagokat, gipsz modellt és formát készít, a feladattól függően egyeztet a kerámia?porcelán gyártóval. A munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki? és technológiai dokumentációt készít és használ.
Kerámia? és porcelántárgykészítő szakmairány:
A kerámia? és porcelántárgykészítő önállóan vagy csoportban, üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A kerámia? és porcelántárgykészítő fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia?porcelángyártás különböző területein adódó feladatait.
Munkavállalóként vagy vállalkozóként vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia?porcelán tárgy terveit. Szakmai tapasztalatai alapján, a kívánt alapanyagokból a megfelelő gyártástechnológiával, a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével kerámia ? porcelán nyers? és késztermékeket állít elő, illetve különböző díszítő eljárást vagy eljárásokat alkalmaz.
Önálló vállalkozóként, a feladattól függően, információ? és anyaggyűjtést végez, marketing tervet, majd tárgyterveket és költségkalkulációt készít. Megbízás alapján kerámiaipari, vagy porcelán dísztárgyakat, szerviz edényeket, figurákat, plasztikákat, épületkerámiát, szaniterárut, egyéb egészségügyi és elektromos szigetelő gyártmányféleségeket készít. Ellátja a gyártás teljes? vagy részfeladatait, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel. A munkatárgyak gyártásához szükséges műszaki és technológiai dokumentációt készít és használ.
Porcelánfestő szakmairány:
A porcelánfestő üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban, önállóan végzi szakmai tevékenységét. A porcelánfestő szakmai munkatevékenységének ellátásához fejlett szakmai műveltséggel, dekor? és mintakultúrával, művészeti és rajzi ismeretekkel, különböző festési
eljárásokkal, technikai tudással rendelkező szakember, aki a különféle kész? vagy félkész, hagyományos és modern formájú finomkerámiaipari termékeket az adott stílusnak megfelelően a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével festéssel díszíti.
Munkavállalóként a meglévő dekortervek felhasználásával és a kívánt festési technikákkal, a kivitelezéshez szükséges műveleti és technológiai dokumentáció felhasználásával készíti el a díszítményt az adott kerámia?porcelán felületén. Ismeri és használja a különböző festési eljárásokat, azok alkalmazási lehetőségeit és szakmai ? minőségi elvárásait.
Önálló vállalkozóként a megrendelő és a szakmai partnerei igényei szerint a tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia?porcelán tárgy minta? vagy dekorterveit, vázlatokat, színpróbákat végez. Megbízás szerint elkészíti a különféle kerámia?porcelán tárgy dekorációját. Dokumentációt, marketing tervet és költség kalkulációt készít. Kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel.
Mindhárom szakmairánynál követelmény az alapanyagok, az elkészítési technológiák pontos betartása és a munkatárgyakkal szemben támasztott esztétikai és minőségi követelmények teljesítése.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamunkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait megrendelést felvenni kialakítani a munkafeltételeket előkészíteni a szakmai munka anyag? és technikai feltételeit elkészíteni vagy értelmezni a különböző munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat Gipszmodell?készítőként: mintát, formát, sablont készíteni gipsz negatívokat készíteni előkészíteni a gipszmintát forgástesteket készíteni gipszből negatív formákban üreges vagy tömör öntvényeket előállítani Kerámia? és porcelántárgykészítőként: anyag?előkészítést végezni kerámia? vagy porcelán nyersárut készíteni kialakítani a nyers kerámia vagy porcelántermék végleges formáját kész kerámia?porcelán terméket készíteni Porcelánfestőként: a díszítményeket reprodukálni önálló alkotómunkát végezni előkészíteni a porcelánfestési munkálatokat festéssel díszíteni a különféle felületű kerámia vagy porcelán tárgyat dekorégetést végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 6. mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali re
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 34 211 02 azonosító számú, Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10634-12 Művészetelmélet és vizuális gyakorlat (Gipszmodell-készítő, Kerámia- és porcelántárgykészítő, Porcelánfestő)

10635-12 Kerámia-porcelán szakmaelmélet (Gipszmodell-készítő, Kerámia- és porcelántárgykészítő, Porcelánfestő)

10673-12 Vállalkozási alapismeretek (Kerámia, porcelán készítő)

10631-12 Gipszmodell és gipszforma készítés (Gipszmodell-készítő)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

10634-12 Művészetelmélet és vizuális gyakorlat (Gipszmodell-készítő, Kerámia- és porcelántárgykészítő, Porcelánfestő)

11103-12 Porcelánfestés (Porcelánfestő)


A Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek készítése
A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele mindkét képzési formában: a vizsgafeladatban meghatározottak szerint a képző intézmény és a gyakorlati képzést folytató elvárásainak figyelembevételével a szakmairánynak megfelelő gipszmodell?készítő vagy kerámia? és porcelántárgykészítő vagy porcelánfestő önálló Vizsgaremek és dokumentáció elkészítése a képzési idő utolsó félévében, majd leadása a vizsgaszervező intézmény által megadott határidőre.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu